Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

Αδενίνη

Δείκτης Αδενίνη

Submit to get this template or go to Template:Chembox_simple_organic.

12 συγγένειες: ADP, DNA, Κύτταρο, Νουκλεοσίδιο, Σημείο τήξης, Τριφωσφορική αδενοσίνη, Υδροκυάνιο, Χημικός τύπος, Δεσμός υδρογόνου, RNA, 1891, 1897.

ADP

right H διφωσφορική αδενοσίνη, ή ορθότερα αδενοσινοδιφωσφορικό οξύ, (adenosine diphosphate), διεθνώς καθιερωμένο συντομογραφικά ADP, (προφέρεται "έι-ντι-πι"), ονομάζεται στη Βιοχημεία, το μόριο που αποτελείται από μια ομάδα αδενοσίνης στην οποία είναι προσκολλημένες δύο φωσφορικές ομάδες που ενώνονται με δεσμό υψηλής ενέργειας.

Νέος!!: Αδενίνη και ADP · Δείτε περισσότερα »

DNA

Τρισδιάστατη απεικόνιση του μοντέλου ελικοειδούς δομής ενός τμήματος DNA Το δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κό οξύ (Deoxyribonucleic Acid, DNA, ντι εν έι) είναι νουκλεϊκό οξύ που περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών ζωής και των περισσοτέρων ιών.

Νέος!!: Αδενίνη και DNA · Δείτε περισσότερα »

Κύτταρο

Κενοτόπιο 11. Κυτταρόπλασμα 12. Λυσόσωμα 13. Κεντριόλιο μέσα σε Κεντροσωμάτιο. Ολόκληρο το κύτταρο περιβάλεται από τη κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη Κατά την Βιολογία, κύτταρο ονομάζεται η βασική δομική και λειτουργική μονάδα που εκδηλώνει το φαινόμενο της ζωής.

Νέος!!: Αδενίνη και Κύτταρο · Δείτε περισσότερα »

Νουκλεοσίδιο

Οι νουκλεοσίδια (ή νουκλεοζίτες) (αγγλ. nucleosides) είναι γλυκοσυλαμίνες που προέρχονται από την ένωση μιας νουκλεοβάσης (αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη, θυμίνη, ουρακίλη) και της ριβόζης (ριβονουκλεοζίτες) ή της δεοξυριβόζης (δεοξυριβονουκλεοζίτες).

Νέος!!: Αδενίνη και Νουκλεοσίδιο · Δείτε περισσότερα »

Σημείο τήξης

Σημείο τήξης ή θερμοκρασία τήξης, ή ακόμα και θερμοκρασία μετάβασης, διεθνές σύμβολο Tm (εκ του αγγλικού όρου Temperature melting), ονομάζεται η θερμοκρασία στην οποία αλλάζει φάση μια καθαρή ουσία (χημικό στοιχείο ή χημική ένωση), μεταβαίνοντας από την στερεά κατάσταση στην υγρή κατάσταση, φαινόμενο που ονομάζεται τήξη.

Νέος!!: Αδενίνη και Σημείο τήξης · Δείτε περισσότερα »

Τριφωσφορική αδενοσίνη

right Τριφωσφορική αδενοσίνη, (adenosine triphosphate), διεθνώς καθιερωμένο συντομογραφικά ATP, (προφέρεται "έι-τι-πι"), ονομάζεται στη Βιοχημεία το μόριο που αποτελείται από αδενίνη και το σάκχαρο ριβόζη, η ένωση των οποίων δημιουργεί την αδενοσίνη, στο οποίο και έχουν προσκολληθεί τρεις φωσφορικές ομάδες (φωσφορυλομάδες) PO3-2, που ενώνονται με δεσμούς υψηλής ενέργειας, εξ ου και η ονομασία του.

Νέος!!: Αδενίνη και Τριφωσφορική αδενοσίνη · Δείτε περισσότερα »

Υδροκυάνιο

Το υδροκυάνιο είναι ανόργανη χημική ένωση, που περιέχει υδρογόνο, άνθρακα και άζωτο, με μοριακό τύπο HCN. Μερικές φορές αναφέρεται ως «πρωσικό οξύ», ενώ ενίοτε κατατάσσεται στις οργανικές ενώσεις.

Νέος!!: Αδενίνη και Υδροκυάνιο · Δείτε περισσότερα »

Χημικός τύπος

ένυδρη μορφή του, με τύπο Al2(SO4)3•16H2O. βουτανίου. Άλλα είδη χημικών τύπων του βουτανίου είναι: α) '''εμπειρικός τύπος''':C2H5, β) '''μοριακός τύπος:''' C4H10, και γ) '''σύντομος συντακτικός τύπος: '''CH3CH2CH2CH3. Χημικός τύπος είναι τρόπος αναπαράστασης της αναλογίας των ατόμων ή και κάποιων επιπλέον πληροφοριών για τη μοριακή δομή μιας χημικής ουσίας, ορισμένων ειδών μιγμάτων χημικών ουσιών καθώς, ομάδων χημικών ουσιών (γενικός χημικός τύπος) ή και άλλου είδιους χημικών ειδών, όπως είναι τα ιόντα.

Νέος!!: Αδενίνη και Χημικός τύπος · Δείτε περισσότερα »

Δεσμός υδρογόνου

Στη χημεία, δεσμός υδρογόνου ονομάζεται ένα είδος ελκτικής διαμοριακής δύναμης που αναπτύσσεται μεταξύ δύο μερικών ηλεκτρικών φορτιών αντίθετης πολικότητας, λόγω ανισομερούς κατανομής του ηλεκτρικού φορτίου των μορίων.

Νέος!!: Αδενίνη και Δεσμός υδρογόνου · Δείτε περισσότερα »

RNA

Το μονόκλωνο RNA με τις νιτρογενείς βάσεις στα αριστερά και το δίκλωνο DNA στα δεξιά Τo ριβονουκλεϊκό οξύ, ή ορθότερα ριβοζονουκλεϊκό οξύ, και κατά διεθνή αγγλόφωνη συντομογραφία RNA, (προφέρεται «αρ-εν-έι»), εκ του αγγλικού όρου "Ribonucleic acid", είναι μία τις δύο κατηγορίες των πολυμερών νουκλεϊκών οξέων στο κύτταρο.

Νέος!!: Αδενίνη και RNA · Δείτε περισσότερα »

1891

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1891 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: Αδενίνη και 1891 · Δείτε περισσότερα »

1897

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1897 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: Αδενίνη και 1897 · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »