Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Εγκαθιστώ
Ταχύτερη από τον browser!
 

Αιθέρες

Δείκτης Αιθέρες

Οι αιθέρες είναι τάξη οργανικών ενώσεων που περιέχουν μία (τουλάχιστον) αιθερική ομάδα (R-O-R΄), δηλαδή ένα (1) άτομο οξυγόνου συνδεμένο με δυο υδροκαρβύλια, συνήθως αλκύλια ή και αρύλια, ως κύρια χαρακτηριστική ομάδα.

6 συγγένειες: Οξυγόνο, Τετραϋδροφουράνιο, Ανισόλη, Βιοχημεία, Διαιθυλαιθέρας, Διμεθυλαιθέρας.

Οξυγόνο

Το οξυγόνο (αγγλικά: oxygen) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο O και ατομικό αριθμό 8.

Νέος!!: Αιθέρες και Οξυγόνο · Δείτε περισσότερα »

Τετραϋδροφουράνιο

To τετραϋδροφουράνιο (αγγλικά: TetraHydroFuran, THF) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C4H8O, αν και συνήθως παριστάνεται με το γραμμικό τύπο του, 30 px.

Νέος!!: Αιθέρες και Τετραϋδροφουράνιο · Δείτε περισσότερα »

Ανισόλη

Ανισόλη (αγγλικά: anisole) είναι αρωματική οργανική ένωση με μοριακό τύπο C7H8O, αν και χρησιμοποιούνται περισσότερο οι πιο αναλυτικοί τύποι C6H5OCH3, PhOCH3 και PhOMe.

Νέος!!: Αιθέρες και Ανισόλη · Δείτε περισσότερα »

Βιοχημεία

πρωτεϊνικό αμινοξύ και ένα από τα απλούστερα «βιομονομερή». Η Βιοχημεία ή Βιολογική Χημεία είναι ο διεπιστημονικός κλάδος - σύνδεσμος της Χημείας και της Βιολογίας.

Νέος!!: Αιθέρες και Βιοχημεία · Δείτε περισσότερα »

Διαιθυλαιθέρας

Ο διαιθυλαιθέρας (DiEthylEther, DEE) ή αιθοξυαιθάνιο ή διαιθυλοξείδιο είναι μια οργανική ένωση με χημικό τύπο C4H10O και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2OCH2CH3, που γράφεται επίσης συντομογραφικά Et2O.

Νέος!!: Αιθέρες και Διαιθυλαιθέρας · Δείτε περισσότερα »

Διμεθυλαιθέρας

O διμεθυλαιθέρας (αγγλικά: DiMethylEther, DME) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C2H6O (δηλαδή τον ίδιο με την ισομερή του αιθανόλη) αν και συχνά αποδίδεται με τον ημισυντακτικό τύπο τύπο CH3OCH3, που γράφεται επίσης συντομογραφικά Me2O.

Νέος!!: Αιθέρες και Διμεθυλαιθέρας · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

Κορεσμένοι μονοσθενείς αιθέρες, Αιθέρας, Αλκυλαιθέρες.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »