Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

Αλκύλια

Δείκτης Αλκύλια

Στις χημικές ευρεσιτεχνίες, ένας υποκαταστάτης αλκυλίου είναι ένα αλκάνιο που του λείπει ένα υδρογόνο.

10 συγγένειες: Ονοματολογία οργανικών ενώσεων, Προπύλιο, Υδρογονάνθρακες, Μεθυλομάδα, Αιθυλομάδα, Αλκάνια, Αλκένια, Αλκίνια, Βουτύλιο, 3-μεθυλοπεντάνιο.

Ονοματολογία οργανικών ενώσεων

Η ονοματολογία οργανικών ενώσεων είναι υποκλάδος της Οργανικής Χημείας.

Νέος!!: Αλκύλια και Ονοματολογία οργανικών ενώσεων · Δείτε περισσότερα »

Προπύλιο

Στην οργανική χημεία, προπύλιο είναι ένας γραμμικός υποκαταστάτης αλκυλίου με τρεις άνθρακες με χημικό τύπο -C3H7.

Νέος!!: Αλκύλια και Προπύλιο · Δείτε περισσότερα »

Υδρογονάνθρακες

μεθανίου, του απλούστερου υδρογονάνθρακα. μεθανίου, του απλούστερου υδρογονάνθρακα. «Υδρογονάνθρακες» ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις, που περιέχουν μόνο υδρογόνο (H) και άνθρακα (C).

Νέος!!: Αλκύλια και Υδρογονάνθρακες · Δείτε περισσότερα »

Μεθυλομάδα

Μια μεθυλομάδα είναι ένα αλκύλιο που παράγεται από μεθάνιο, περιέχει ένα άτομο άνθρακα ενωμένο με τρία άτομα υδρογόνου — CH3.

Νέος!!: Αλκύλια και Μεθυλομάδα · Δείτε περισσότερα »

Αιθυλομάδα

Στη χημεία, μια αιθυλομάδα είναι ένας υποκαταστάτης αλκυλίου που παράγεται από το αιθάνιο (C2H6).

Νέος!!: Αλκύλια και Αιθυλομάδα · Δείτε περισσότερα »

Αλκάνια

μεθανίου, του απλούστερου αλκανίου μεθανίου, του απλούστερου αλκανίου Τα αλκάνια, στην οργανική χημεία, είναι κορεσμένοι αλειφατικοί (δηλαδή μη κυκλικοί) υδρογονάνθρακες, και ταυτόχρονα οι πιο απλές οργανικές ενώσεις.

Νέος!!: Αλκύλια και Αλκάνια · Δείτε περισσότερα »

Αλκένια

Τα αλκένια είναι, σύμφωνα με IUPAC, ακόρεστοι αλειφατικοί (δηλαδή άκυκλοι) υδρογονάνθρακες με ακριβώς έναν διπλό δεσμό (C.

Νέος!!: Αλκύλια και Αλκένια · Δείτε περισσότερα »

Αλκίνια

Τα αλκίνια είναι ομόλογη σειρά ακόρεστων υδρογονανθράκων, που φέρουν ένα τριπλό δεσμό στο μόριό τους.

Νέος!!: Αλκύλια και Αλκίνια · Δείτε περισσότερα »

Βουτύλιο

Στην οργανική χημεία, βουτύλιο είναι μια ρίζα αλκυλίου με τέσσερα άτομα άνθρακα ή ομάδα υποκαταστάτη με γενικό χημικό τύπο -C4H9, που παράγεται από οποιοδήποτε από τα δύο ισομερή του βουτανίου.

Νέος!!: Αλκύλια και Βουτύλιο · Δείτε περισσότερα »

3-μεθυλοπεντάνιο

Το 3-μεθυλοπεντάνιο είναι ένα αλκάνιο δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C6H14 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH(CH3)CH2CH3.

Νέος!!: Αλκύλια και 3-μεθυλοπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »