Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Εγκαθιστώ
Ταχύτερη από τον browser!
 

Αντίδραση προσθήκης

Δείκτης Αντίδραση προσθήκης

Προσθήκη χλωρίου σε αιθένιο Αντίδραση προσθήκης, στην οργανική χημεία, είναι ένα είδος οργανικών αντιδράσεων, όπου δύο ή περισσότερα μόρια συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα νέο μεγαλύτερο.

11 συγγένειες: Καρβονύλιο, Νιτρίλιο, Τριπλός δεσμός, Χημική αντίδραση, Μόριο, Αρωματικότητα, Αλκοόλες, Αλεικυκλική ένωση, Αμίνες, Διπλός δεσμός, Ιμίνες.

Καρβονύλιο

Στην οργανική χημεία, μια καρβονυλομάδα είναι μια χαρακτηριστική ομάδα που αποτελείται από ένα άτομο άνθρακα ενωμένο με διπλό δεσμό με ένα άτομο οξυγόνου: C.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Καρβονύλιο · Δείτε περισσότερα »

Νιτρίλιο

Νιτρίλιο (nitrile) είναι οποιαδήποτε οργανική ένωση που έχει τη χαρακτηριστική ομάδα −C≡N.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Νιτρίλιο · Δείτε περισσότερα »

Τριπλός δεσμός

Ένας τριπλός δεσμός στη χημεία είναι ένας χημικός δεσμός μεταξύ δύο ατόμων που περιλαμβάνει έξι δεσμικά ηλεκτρόνια (bonding electrons) αντί για τα συνηθισμένα δύο σε έναν απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Τριπλός δεσμός · Δείτε περισσότερα »

Χημική αντίδραση

χλωριούχου αμμωνίου Με τον όρο χημική αντίδραση ή χημικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται γενικά οποιαδήποτε διεργασία μετασχηματισμού μιας χημικής ουσίας σε άλλη.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Χημική αντίδραση · Δείτε περισσότερα »

Μόριο

Στην επιστήμη, ως μόριο χαρακτηρίζεται το ελάχιστο συστατικό ενός στοιχείου ή μιας ένωσης (μιας καθαρής ουσίας) που μπορεί να υπάρξει σε ελεύθερη κατάσταση, διατηρώντας τις χημικές ιδιότητες των μερών του στοιχείου ή της ένωσης που το αποτελούν.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Μόριο · Δείτε περισσότερα »

Αρωματικότητα

Στη Χημεία με τον όρο αρωματικότητα ή αρωματικός χαρακτήρας προσδιορίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων, χημικής συμπεριφοράς, ειδικών ενώσεων που χαρακτηρίζονται αρωματικές ενώσεις και ειδικότερα στη χαμηλή τους δραστικότητα που οφείλεται στην ηλεκτρονική δομή των μορίων τους κατά το σχηματισμό δακτυλίου από άτομα άνθρακα.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Αρωματικότητα · Δείτε περισσότερα »

Αλκοόλες

υδρογόνου ή και άλλα άτομα άνθρακα της ανθρακικής αλυσίδας. Το ουσιαστικό αλκοόλη στην καθομιλούμενη είναι συνώνυμο της αιθυλικής αλκοόλης, το κοινό οινόπνευμα.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Αλκοόλες · Δείτε περισσότερα »

Αλεικυκλική ένωση

Στη Χημεία και ειδικότερα στη Βιοχημεία με το όνομα αλεικυκλική ένωση ή κυκλική ένωση, χαρακτηρίζεται όποιαδήποτε οργανική ένωση, στην οποία τρία ή περισσότερα άτομα άνθρακα συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να σχηματίζουν κλειστό δακτύλιο, (εξ ου και κυκλική), σε αντίθεση με την αλειφατική ένωση.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Αλεικυκλική ένωση · Δείτε περισσότερα »

Αμίνες

Να μην συγχέονται με τις ανόργανες αμίνες.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Αμίνες · Δείτε περισσότερα »

Διπλός δεσμός

Ένας διπλός δεσμός (double bond) στη χημεία είναι ένας χημικός δεσμός μεταξύ δύο χημικών στοιχείων που περιλαμβάνει τέσσερα ηλεκτρόνια δεσμού αντί για τα δύο.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Διπλός δεσμός · Δείτε περισσότερα »

Ιμίνες

Οι ιμίνες είναι οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με μία τουλάχιστον ιμινομάδα, δηλαδή.

Νέος!!: Αντίδραση προσθήκης και Ιμίνες · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

Αντιδράσεις προσθήκης.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »