Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

Γλυκίνη

Δείκτης Γλυκίνη

Η γλυκίνη (αγγλικά: glycine) ή γλυκόκολλα, με διεθνή σύντμηση Gly ή G, κατά τη συστηματική ονομασία (IUPAC) 2-αμιναιθανικό οξύ, είναι το απλούστερο αμινοξύ.

21 συγγένειες: C2H5NO2, Κρύσταλλος, Καρβαμικός μεθυλεστέρας, Κανονικές συνθήκες, Ονοματολογία οργανικών ενώσεων, Νιτρώδης αιθυλεστέρας, Νιτραιθάνιο, Πρόσθετα τροφίμων, Τοξότης (αστερισμός), Χρώμα, Χημικός τύπος, Μεθυλοκαρβαμικό οξύ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αγγλική γλώσσα, Αλειφατική ένωση, Ατομική μονάδα μάζας, Γη, Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας, 1820, 2008, 2009.

C2H5NO2

Ο μοριακός τύπος C2H5NO2 μπορεί να αναφέρεται στα ακόλουθα 62 ισομερή.

Νέος!!: Γλυκίνη και C2H5NO2 · Δείτε περισσότερα »

Κρύσταλλος

χαλαζία Ως κρύσταλλος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε στερεό που παρουσιάζει κανονική γεωμετρική διάταξη των δομικών του μερών.

Νέος!!: Γλυκίνη και Κρύσταλλος · Δείτε περισσότερα »

Καρβαμικός μεθυλεστέρας

Ο καρβαμικός μεθυλεστέρας (αγγλικά: methyl carbamate) ή μεθυλουρεθάνη ή ουρεθυλάνη, είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο, άζωτο και οξυγόνο με μοριακό τύπο C2H5NΟ2.

Νέος!!: Γλυκίνη και Καρβαμικός μεθυλεστέρας · Δείτε περισσότερα »

Κανονικές συνθήκες

Ο όρος κανονικές συνθήκες (Κ.Σ.), υπονοώντας συνήθως τις Κανονικές Συνθήκες Πίεσης και Θερμοκρασίας, δηλαδή κυριολεκτικά πρότυπες συνθήκες για τη θερμοκρασία και την πίεση (Standard conditions for Temperature and Pressure, STP) είναι σύνολο συνθηκών (αναφοράς) για πειραματικές μετρήσεις και θεσπίστηκε για να επιτρέεπει συγκρίσεις μεταξύ συνόλων τέτοιων δεδομένων.

Νέος!!: Γλυκίνη και Κανονικές συνθήκες · Δείτε περισσότερα »

Ονοματολογία οργανικών ενώσεων

Η ονοματολογία οργανικών ενώσεων είναι υποκλάδος της Οργανικής Χημείας.

Νέος!!: Γλυκίνη και Ονοματολογία οργανικών ενώσεων · Δείτε περισσότερα »

Νιτρώδης αιθυλεστέρας

Ο νιτρώδης αιθυλεστέρας (αγγλικά: ethyl nitrite) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο, άζωτο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C2H5NΟ2.

Νέος!!: Γλυκίνη και Νιτρώδης αιθυλεστέρας · Δείτε περισσότερα »

Νιτραιθάνιο

Το νιτραιθάνιο είναι μια οργανική ένωση που έχει σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2NO2.

Νέος!!: Γλυκίνη και Νιτραιθάνιο · Δείτε περισσότερα »

Πρόσθετα τροφίμων

Με τον όρο πρόσθετα τροφίμων χαρακτηρίζονται ουσίες που προστίθενται σε τροφές, συνηθέστερα σε όσες είναι έτοιμες προς κατανάλωση, καθώς και σε ποτά και αναψυκτικά, με σκοπό να πετύχουν ένα τεχνολογικό αποτέλεσμα, όπως συντήρηση, τροποποίηση του χρώματος, της γεύσης, της υφής κ.τ.λ. Οι κυριότερες ομάδες προσθέτων είναι οι χρωστικές, τα συντηρητικά, τα αντιοξειδωτικά, τα πηκτωματογόνα, τα ενισχυτικά γεύσης κ.α. Πολλά τυποποιημένα «σνακ», ζαχαρώδη, γλυκίσματα και αναψυκτικά, που κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο, περιέχουν μεγάλο αριθμό τέτοιων ουσιών.

Νέος!!: Γλυκίνη και Πρόσθετα τροφίμων · Δείτε περισσότερα »

Τοξότης (αστερισμός)

Τοξότης (Λατινικά: Sagittarius, συντομογραφία: Sgr) είναι αστερισμός που σημειώθηκε στην αρχαιότητα από τον Πτολεμαίο και είναι ένας από τους 88 επίσημους αστερισμούς που θέσπισε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση.

Νέος!!: Γλυκίνη και Τοξότης (αστερισμός) · Δείτε περισσότερα »

Χρώμα

Το χρώμα είναι μια αίσθηση που δημιουργείται στον εγκέφαλο από μέρος της αλληλουχίας των ηλεκτρικών ώσεων που φθάνουν σε αυτόν μέσω του οπτικού νεύρου.

Νέος!!: Γλυκίνη και Χρώμα · Δείτε περισσότερα »

Χημικός τύπος

ένυδρη μορφή του, με τύπο Al2(SO4)3•16H2O. βουτανίου. Άλλα είδη χημικών τύπων του βουτανίου είναι: α) '''εμπειρικός τύπος''':C2H5, β) '''μοριακός τύπος:''' C4H10, και γ) '''σύντομος συντακτικός τύπος: '''CH3CH2CH2CH3. Χημικός τύπος είναι τρόπος αναπαράστασης της αναλογίας των ατόμων ή και κάποιων επιπλέον πληροφοριών για τη μοριακή δομή μιας χημικής ουσίας, ορισμένων ειδών μιγμάτων χημικών ουσιών καθώς, ομάδων χημικών ουσιών (γενικός χημικός τύπος) ή και άλλου είδιους χημικών ειδών, όπως είναι τα ιόντα.

Νέος!!: Γλυκίνη και Χημικός τύπος · Δείτε περισσότερα »

Μεθυλοκαρβαμικό οξύ

Το μεθυλοκαρβαμικό οξύ, με σύντομο συντακτικό τύπο CH3NHCOOH, είναι μια οργανική χημική ένωση που είναι ασταθής υπό κανονικές συνθήκες και είναι ένα από τα καρβαμικά οξέα.

Νέος!!: Γλυκίνη και Μεθυλοκαρβαμικό οξύ · Δείτε περισσότερα »

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (αγγλικά: United States of America) αποκαλούμενες επίσης Ηνωμένες Πολιτείες, ΗΠΑ ή Αμερική, είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της γης.

Νέος!!: Γλυκίνη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής · Δείτε περισσότερα »

Αγγλική γλώσσα

Η αγγλική γλώσσα (αγγλικά: English, IPA) είναι γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και ειδικότερα του δυτικού γερμανικού υποκλάδου του γερμανικού κλάδου.

Νέος!!: Γλυκίνη και Αγγλική γλώσσα · Δείτε περισσότερα »

Αλειφατική ένωση

μεθανίου, που είναι η απλούστερη αλειφατική ένωση. Στη Χημεία και ειδικότερα στη Βιοχημεία με το όνομα αλειφατική ένωση ή άκυκλη ένωση, ή ακόμα και "λιπαρά ένωση", χαρακτηρίζεται όποιαδήποτε οργανική ένωση, τα άτομα της οποίας συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να σχηματίζουν ανοιχτή αλυσίδα και όχι κλειστό δακτύλιο, (εξ ου και άκυκλη), σε αντίθεση με την αλεικυκλική ένωση.

Νέος!!: Γλυκίνη και Αλειφατική ένωση · Δείτε περισσότερα »

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: Γλυκίνη και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

Γη

Η Γη αποτελεί τον τρίτο πιο κοντινό πλανήτη στον Ήλιο, τον πιο πυκνό και τον πέμπτο μεγαλύτερο σε μάζα στο Ηλιακό Σύστημα και ειδικότερα τον μεγαλύτερο ανάμεσα στους γήινους πλανήτες, δηλαδή τους πλανήτες με στερεό φλοιό και το μοναδικό γνωστό ουράνιο σώμα που φιλοξενεί ζωή.

Νέος!!: Γλυκίνη και Γη · Δείτε περισσότερα »

Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας

Λογότυπο της IUPAC H Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC) είναι διεθνής ομοσπονδία εθνικών (μη κυβερνητικών) συμβαλώμενων οργανώσεων (National Adhering Organizations) που αντιπροσωπεύουν τους χημικούς στις αντίστοιχες ανεξάρτητες χώρες.

Νέος!!: Γλυκίνη και Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας · Δείτε περισσότερα »

1820

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1820 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: Γλυκίνη και 1820 · Δείτε περισσότερα »

2008

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 2008 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο Το 2008 ήταν δίσεκτο έτος και έχει ανακηρυχθεί.

Νέος!!: Γλυκίνη και 2008 · Δείτε περισσότερα »

2009

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 2009 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο Το 2009 έχει ανακηρυχθεί.

Νέος!!: Γλυκίνη και 2009 · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

2-αμιναιθανικό οξύ, Αμινοαιθανικό οξύ.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »