Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Εγκαθιστώ
Ταχύτερη από τον browser!
 

Διαλύτης

Δείκτης Διαλύτης

Ο διαλύτης είναι ουσία που διαλύει άλλη ουσία (ονομαζόμενη διαλυόμενη) (χημικά διαφορετικό υγρό, στερεό ή αέριο), με αποτέλεσμα να παράγεται διάλυμα.

34 συγγένειες: Κίνα, Κερί (ουσία), Κυκλοεξάνιο, Κυκλοπεντάνιο, Νιτρομεθάνιο, Νερό, Προπανόνη, Πεντάνιο, Πυκνότητα, Ρωσία, Τολουόλιο, Τετραϋδροφουράνιο, Χημικός τύπος, Χλωροφόρμιο, Μεθανικό οξύ, Μεθανόλη, Θερμοκρασία βρασμού, Αιθανικό οξύ, Αιθανικός αιθυλεστέρας, Αιθανονιτρίλιο, Αιθανόλη, Βραζιλία, Βενζόλιο, Διάλυμα, Διαιθυλαιθέρας, Διηλεκτρικό, Διμεθυλομεθαναμίδιο, Διχλωρομεθάνιο, Εξάνιο, Ιατρική της εργασίας, Ινδία, 1-βουτανόλη, 1-προπανόλη, 2-προπανόλη.

Κίνα

Η Κίνα (中国, πινγίν: Zhōngguó, Τζονγκγκουό), επισήμως Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (中华人民共和国, πινγίν: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, Τζονγκχουά Ρένμίν Γκονγκχέγκουό), είναι χώρα της Ανατολικής Ασίας και η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, 1.382.710.000 κατοίκους.

Νέος!!: Διαλύτης και Κίνα · Δείτε περισσότερα »

Κερί (ουσία)

Ο όρος κερί αναφέρεται σε μια κατηγορία χημικών ενώσεων που είναι εύπλαστης στερεάς μορφής σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και λιώνουν σε θερμοκρασίες πάνω από περίπου 41° C δίνοντας ένα χαμηλού ιξώδους υγρό.

Νέος!!: Διαλύτης και Κερί (ουσία) · Δείτε περισσότερα »

Κυκλοεξάνιο

Το κυκλοεξάνιο είναι ένα κυκλοαλκάνιο με χημικό τύπο C6H12.

Νέος!!: Διαλύτης και Κυκλοεξάνιο · Δείτε περισσότερα »

Κυκλοπεντάνιο

To κυκλοπεντάνιο (αγγλικά Cyclopentane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, δηλαδή είναι υδρογονάνθρακας, με μοριακό τύπο C5H10. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένας αλεικυκλικός υδρογονάνθρακας.

Νέος!!: Διαλύτης και Κυκλοπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

Νιτρομεθάνιο

Το νιτρομεθάνιο ή νιτροκαρβόλιο είναι οργανική ένωση με σύντομο συντακτικό τύπο CH3NO2.

Νέος!!: Διαλύτης και Νιτρομεθάνιο · Δείτε περισσότερα »

Νερό

Το νερό (ὕδωρ στην αρχαία ελληνική και στην καθαρεύουσα, water στα αγγλικά, aqua στα λατινικά), ή οξειδάνιο κατά χημική ονοματολογία, είναι η περισσότερο διαδεδομένη ανόργανη χημική ένωση στην επιφάνεια της Γης, αφού καλύπτει το 70,9% του πλανήτη μας, στη φύση του οποίου, το νερό υπάρχει στην αέρια κατάσταση (οπότε ονομάζεται υδρατμός), στην υγρή κατάσταση και στη στερεή κατάσταση (οπότε ονομάζεται πάγος).

Νέος!!: Διαλύτης και Νερό · Δείτε περισσότερα »

Προπανόνη

Χωρίς περιγραφή.

Νέος!!: Διαλύτης και Προπανόνη · Δείτε περισσότερα »

Πεντάνιο

Το (κανονικό) πεντάνιο είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C5H12, αν και γράφεται συχνά πιο αναλυτικά ως CH3(CH2)3CH3.

Νέος!!: Διαλύτης και Πεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

Πυκνότητα

Το φυσικό μέγεθος πυκνότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ύλης και συμβολίζεται με το γράμμα ρ. Η πυκνότητα εκφράζει τη μάζα του υλικου που περιέχεται σε μία μονάδα όγκου.

Νέος!!: Διαλύτης και Πυκνότητα · Δείτε περισσότερα »

Ρωσία

Η Ρωσία (ρωσικά: Россия), ή επίσημα γνωστή ως Ρωσική Ομοσπονδία (ρωσικά: Росси́йская Федера́ция), είναι μια χώρα που βρίσκεται στη βόρεια Ευρασία.

Νέος!!: Διαλύτης και Ρωσία · Δείτε περισσότερα »

Τολουόλιο

Το τολουόλιο (αγγλικά toluene) είναι αρωματική οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C7H8, αλλά συμβολίζεται συχνά συντομογραφικά ως PhMe ή ΦMe ή PhCH3.

Νέος!!: Διαλύτης και Τολουόλιο · Δείτε περισσότερα »

Τετραϋδροφουράνιο

To τετραϋδροφουράνιο (αγγλικά: TetraHydroFuran, THF) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C4H8O, αν και συνήθως παριστάνεται με το γραμμικό τύπο του, 30 px.

Νέος!!: Διαλύτης και Τετραϋδροφουράνιο · Δείτε περισσότερα »

Χημικός τύπος

ένυδρη μορφή του, με τύπο Al2(SO4)3•16H2O. βουτανίου. Άλλα είδη χημικών τύπων του βουτανίου είναι: α) '''εμπειρικός τύπος''':C2H5, β) '''μοριακός τύπος:''' C4H10, και γ) '''σύντομος συντακτικός τύπος: '''CH3CH2CH2CH3. Χημικός τύπος είναι τρόπος αναπαράστασης της αναλογίας των ατόμων ή και κάποιων επιπλέον πληροφοριών για τη μοριακή δομή μιας χημικής ουσίας, ορισμένων ειδών μιγμάτων χημικών ουσιών καθώς, ομάδων χημικών ουσιών (γενικός χημικός τύπος) ή και άλλου είδιους χημικών ειδών, όπως είναι τα ιόντα.

Νέος!!: Διαλύτης και Χημικός τύπος · Δείτε περισσότερα »

Χλωροφόρμιο

Χημικός τύπος του χλωροφόρμιου Το χλωροφόρμιο είναι οργανική χημική ένωση με χημικό τύπο CHCl3.

Νέος!!: Διαλύτης και Χλωροφόρμιο · Δείτε περισσότερα »

Μεθανικό οξύ

Το μεθανικό οξύ (αγγλικά methanoic acid, Ε236) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο CH2O2, αν και συνηθέστερα παριστάνεται με τον ημισυντακτικό τύπο HCOOH.

Νέος!!: Διαλύτης και Μεθανικό οξύ · Δείτε περισσότερα »

Μεθανόλη

Η «μεθανόλη» είναι οργανική χημική ένωση άνθρακα, οξυγόνου και υδρογόνου, που αντιπροσωπεύεται από τους τύπους CH4O, CH3OH (ο τελευταίος γράφεται συντομογραφικά και ως MeOH).

Νέος!!: Διαλύτης και Μεθανόλη · Δείτε περισσότερα »

Θερμοκρασία βρασμού

Θερμοκρασία βρασμού (ζέσης) ονομάζεται η θερμοκρασία εκείνη στην οποία η τάση ατμών των κορεσμένων ατμών κάποιου υγρού εξισώνεται με την πίεση στην επιφάνεια του υγρού.Με πιο απλά λόγια, είναι η θερμοκρασία κατά την οποία ένα υγρό μεταβαίνει από την υγρή στη αέρια κατάσταση με την διαδικασία του βρασμού.

Νέος!!: Διαλύτης και Θερμοκρασία βρασμού · Δείτε περισσότερα »

Αιθανικό οξύ

Το αιθανικό οξύ ή οξικό οξύ (αγγλικά ethanoic acid ή acetic acid, Ε260) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C2H4O2, αν και συνηθέστερα παριστάνεται με τους ημισυντακτικούς τύπους CH3COOH και CH3CO2H, ή και συντομογραφικά MeCOOH ή AcOH.

Νέος!!: Διαλύτης και Αιθανικό οξύ · Δείτε περισσότερα »

Αιθανικός αιθυλεστέρας

O αιθανικός αιθυλεστέρας ή οξικός αιθυλεστέρας, είναι ο εστέρας που παράγεται από την εστεροποίηση αιθανικού οξέος και αιθανόλης.

Νέος!!: Διαλύτης και Αιθανικός αιθυλεστέρας · Δείτε περισσότερα »

Αιθανονιτρίλιο

Το αιθανονιτρίλιο ή ακετονιτρίλιο ή μεθυλοκυανίδιο ή κυανομεθάνιο ή 1-αζαπροπίνιο είναι το απλούστερο νιτρίλιο, με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CN.

Νέος!!: Διαλύτης και Αιθανονιτρίλιο · Δείτε περισσότερα »

Αιθανόλη

Η αιθανόλη (οινόπνευμα ή αλκοόλ) (αγγλικά ethanol) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C2H6O, αν και παριστάνεται συχνά και με τους τύπους C2H5OH, CH3CH2OH και EtOH.

Νέος!!: Διαλύτης και Αιθανόλη · Δείτε περισσότερα »

Βραζιλία

Η Βραζιλία (πορτογαλικά: Brasil), ή επισήμως, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας (República Federativa do Brasil) είναι η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, στη Νότια Αμερική.

Νέος!!: Διαλύτης και Βραζιλία · Δείτε περισσότερα »

Βενζόλιο

Το βενζόλιο (αγγλικά benzene) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C6H6, αλλά συμβολίζεται συχνά συντομογραφικά ως PhH ή ΦH.

Νέος!!: Διαλύτης και Βενζόλιο · Δείτε περισσότερα »

Διάλυμα

O). Ως Διάλυμα στη Χημεία χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε ομοιογενές μείγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών.

Νέος!!: Διαλύτης και Διάλυμα · Δείτε περισσότερα »

Διαιθυλαιθέρας

Ο διαιθυλαιθέρας (DiEthylEther, DEE) ή αιθοξυαιθάνιο ή διαιθυλοξείδιο είναι μια οργανική ένωση με χημικό τύπο C4H10O και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2OCH2CH3, που γράφεται επίσης συντομογραφικά Et2O.

Νέος!!: Διαλύτης και Διαιθυλαιθέρας · Δείτε περισσότερα »

Διηλεκτρικό

Το διηλεκτρικό είναι μονωτής με χαρακτηριστική την ιδιότητα να πολώνει τα ηλεκτρικά φορτία του όταν τοποθετείται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο.

Νέος!!: Διαλύτης και Διηλεκτρικό · Δείτε περισσότερα »

Διμεθυλομεθαναμίδιο

Το διμεθυλομεθαναμίδιο ή διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF, DiMethyl'Formamide, αν και η ίδια συντομογραφία χρησιμοποιείται ενίοτε και για το διμεθυλοφουράνιο) με σύντομο συντακτικό τύπο HCOΝ(CH3)2, είναι το απλούστερο τριτοταγές αμίδιο και, πιο συγκεκριμένα, ένα παράγωγο του μεθανικού οξέος, από το οποίο (τυπικά) προκύπτει με αντικατάσταση του υδροξυλίου του καρβοξυλίου από διμεθυλαμινομάδα ή 2-μεθυλο-N-υδροξυαζιριδίνη.

Νέος!!: Διαλύτης και Διμεθυλομεθαναμίδιο · Δείτε περισσότερα »

Διχλωρομεθάνιο

υπερύθρου (IR) διχλωρομεθανίου. Το διχλωρομεθάνιο (DCM: DiChloroMethane) ή μεθυλενοδιχλωρίδιο ονομάζεται επίσης CFC-30 ή R-30 και είναι μια άχρωμη αέρια οργανική ένωση της ομόλογης σειράς των διαλογονοαλκανίων.

Νέος!!: Διαλύτης και Διχλωρομεθάνιο · Δείτε περισσότερα »

Εξάνιο

Το (κανονικό) εξάνιο είναι οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C6H14, αν και λόγω της ύπαρξης ισομερών, χρησιμοποιούνται περισσότερο ημισυντακτικοί τύποι, συχνά με τη χρήση συντομογραφικών συμβολισμών, όπως Pr2 και CH3(CH2)4CH3. Το χημικά καθαρό εξάνιο, στις «συνηθισμένες συνθήκες», δηλαδή σε θερμοκρασία 25 °C και υπό πίεση 1 atm, είναι άχρωμο και άοσμο υγρό, με θερμοκρασία βρασμού περίπου 70 °C.

Νέος!!: Διαλύτης και Εξάνιο · Δείτε περισσότερα »

Ιατρική της εργασίας

Η Ιατρική της εργασίας είναι η ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με τις ασθένειες που προκύπτουν στο χώρο και κατά της διάρκεια της εργασίας.

Νέος!!: Διαλύτης και Ιατρική της εργασίας · Δείτε περισσότερα »

Ινδία

Η Ινδία, ή επίσημα Δημοκρατία της Ινδίας (Bhārat Ganarājya) είναι χώρα στη νότια Ασία.

Νέος!!: Διαλύτης και Ινδία · Δείτε περισσότερα »

1-βουτανόλη

Η 1-βουτανόλη είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με χημικό τύπο C4H10O, αν και παριστάνεται συχνά και με τους τύπους C4H9OH, CH3CH2CH2CH2OH και BuOH.

Νέος!!: Διαλύτης και 1-βουτανόλη · Δείτε περισσότερα »

1-προπανόλη

Η 1-προπανόλη (αγγλικά: 1-propanol) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C3H8O, αν και συχνά αποδίδεται με τους ημισυντακτικούς τύπου C3H7OH, CH3CH2CH2OH ή και συντομογραφικά PrOH.

Νέος!!: Διαλύτης και 1-προπανόλη · Δείτε περισσότερα »

2-προπανόλη

Η 2-προπανόλη είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με χημικό τύπο C3H8O, αν και παριστάνεται συχνά και με τους τύπους (CH3)2CHOH, CH3CH(OH)CH3 και iPrOH.

Νέος!!: Διαλύτης και 2-προπανόλη · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »