Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

Ελεύθερο Λογισμικό

Δείκτης Ελεύθερο Λογισμικό

Το λογότυπο του Free Software Foundation. Το Ελεύθερο Λογισμικό, όπως ορίζεται στον ορισμό του Ελεύθερου Λογισμικού από το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού (Free Software Foundation), είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό.

22 συγγένειες: Apache HTTP εξυπηρετητής, Copyleft, Creative Commons, GNU, IBM, Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Κλείδωμα σε προμηθευτή, Ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού, Πηγαίος κώδικας, Πυρήνας (υπολογιστές), Πυρήνας Linux, Ρίτσαρντ Στόλλμαν, Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, ΕΕΛ/ΛΑΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Λογισμικό, Λογισμικό ανοικτού κώδικα, LibreOffice, Linux, Mozilla Firefox, Red Hat.

Apache HTTP εξυπηρετητής

Ο Apache HTTP γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού (web).

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Apache HTTP εξυπηρετητής · Δείτε περισσότερα »

Copyleft

Το αντεστραμμένο πεζό λατινικό γράμμα «c» μέσα σε κύκλο, χρησιμοποιείται ως σύμβολο του ''copyleft''. Σε αντίθεση με το σύμβολο © για το ''copyright'', δεν έχει νομική σημασία. Copyleft είναι το όνομα ενός τύπου αδειών χρήσης για ότι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Copyleft · Δείτε περισσότερα »

Creative Commons

Η Creative Commons (CC) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στην επέκταση του εύρους των πνευματικών έργων που είναι διαθέσιμα για να βασιστούν σε αυτά και άλλα έργα και να μοιραστούν νόμιμα.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Creative Commons · Δείτε περισσότερα »

GNU

Tο εγχείρημα GNU (αναδρομικό ακρωνύμιο για το GNU is not Unix, προφέρεται "γκνου" IPA: /gnu/) ανακοινώθηκε επίσημα το 1983 και τέθηκε σε λειτουργία από τον Ιανουάριο του 1984, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού συστήματος (GNU), τύπου Unix το οποίο θα ήταν ελεύθερο λογισμικό.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και GNU · Δείτε περισσότερα »

IBM

Η IBM (International Business Machines Corporation) είναι πολυμετοχική εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και IBM · Δείτε περισσότερα »

Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

right Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (ΙΕΛ) (Free Software Foundation, FSF) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1985 από τον Ρίτσαρντ Στάλλμαν, για να προάγει συνολικά την επέκταση της χρήσης ελεύθερου λογισμικού, παράδειγμα του οποίου αποτελεί το λειτουργικό σύστημα GNU, το οποίο ανέπτυξε κατά την δεκαετία του 1980.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού · Δείτε περισσότερα »

Κλείδωμα σε προμηθευτή

Στην οικονομία, το κλείδωμα σε προμηθευτή (vendor lock-in), επίσης γνωστό ως ιδιόκτητο κλείδωμα ή κλείδωμα πελάτη, κάνει έναν πελάτη να εξαρτάται από ένα προμηθευτή για προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλον προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή κόστους.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Κλείδωμα σε προμηθευτή · Δείτε περισσότερα »

Ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού

Ο Ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού αναφέρεται στην ανάλυση του όρου ελεύθερο λογισμικό από τον δημιουργό του, τον Ρίτσαρντ Στόλλμαν.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού · Δείτε περισσότερα »

Πηγαίος κώδικας

σχόλια προλόγου σε κόκκινο και ενδιάμεσα σχόλια σε πράσινο Στην πληροφορική, πηγαίος κώδικας (ή απλώς κώδικας) είναι οποιαδήποτε σειρά από εντολές ή δηλώσεις σε κάποια ευανάγνωστη (human-readable) γλώσσα προγραμματισμού.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Πηγαίος κώδικας · Δείτε περισσότερα »

Πυρήνας (υπολογιστές)

Ο πυρήνας συνδέει το λογισμικό εφαρμογών με το υλικό του υπολογιστή Ο όρος πυρήνας (kernel) στην πληροφορική αναφέρεται στο βασικό, θεμέλιο τμήμα ενός λειτουργικού συστήματος (ΛΣ) το οποίο αλληλεπιδρά στενά με το υλικό του υπολογιστή.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Πυρήνας (υπολογιστές) · Δείτε περισσότερα »

Πυρήνας Linux

Ο πυρήνας Linux είναι ένας πυρήνας λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται από την οικογένεια Unix-οειδών λειτουργικών συστημάτων της οικογένειας Linux.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Πυρήνας Linux · Δείτε περισσότερα »

Ρίτσαρντ Στόλλμαν

Ο Ρίτσαρντ Στόλλμαν (Richard Matthew Stallman, 16 Μαρτίου 1953) είναι ο ιδρυτής του κινήματος ελεύθερου λογισμικού, του εγχειρήματος GNU, του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation, FSF), και της Ένωσης για την Ελευθερία του Προγραμματισμού (League for Programming Freedom, LPF).

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Ρίτσαρντ Στόλλμαν · Δείτε περισσότερα »

Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU

Λογότυπος του GNU Η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License, ή GNU GPL ή απλά GPL) είναι πιθανόν η περισσότερο δημοφιλής άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού, και είναι η άδεια που προστατεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του ελεύθερου λογισμικού που υπάρχει μέχρι σήμερα.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU · Δείτε περισσότερα »

ΕΕΛ/ΛΑΚ

Η ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2008 στην Ελλάδα με αρχική ονομασία «Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα ΕΕΛ/ΛΑΚ», από 35 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα με αντικείμενο το ελεύθερο λογισμικό καθώς και το λογισμικό ανοικτού κώδικα στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και ΕΕΛ/ΛΑΚ · Δείτε περισσότερα »

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών κρατών.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Ευρωπαϊκή Ένωση · Δείτε περισσότερα »

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe) ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου 2001 ως επίσημος αδερφός οργανισμός του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού για να υποστηρίξει από όλες τις πλευρές το ελεύθερο λογισμικό στην Ευρώπη, και ειδικά το GNU Project.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού · Δείτε περισσότερα »

Λογισμικό

Στιγμιότυπο του επεξεργαστή κειμένου OpenOffice.org Writer. Με τον όρο λογισμικό υπολογιστών ή λογισμικό (software) ορίζεται η συλλογή από προγράμματα υπολογιστών, διαδικασίες και οδηγίες χρήσης που εκτελούν ορισμένες εργασίες σε ένα υπολογιστικό σύστημα.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό · Δείτε περισσότερα »

Λογισμικό ανοικτού κώδικα

Στον χώρο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τον όρο λογισμικό ανοικτού κώδικα (αγγλ.: Open Source Software, OSS) εννοείται λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας διατίθεται σε τρίτον για να τον εξετάσει.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό ανοικτού κώδικα · Δείτε περισσότερα »

LibreOffice

Το LibreOffice είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και LibreOffice · Δείτε περισσότερα »

Linux

Το Linux (Λίνουξ) ή GNU/Linux (Γκνού/Λίνουξ), είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αποτελείται από ελεύθερο λογισμικό.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Linux · Δείτε περισσότερα »

Mozilla Firefox

Ο Mozilla Firefox είναι ελεύθερος και ανοικτού κώδικα φυλλομετρητής (browser) του παγκόσμιου ιστού.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Mozilla Firefox · Δείτε περισσότερα »

Red Hat

Η Red Hat είναι Αμερικανική πολυεθνική εταιρία που ασχολείται με την ανάπτυξη προϊόντων ανοιχτού κώδικα τόσο για προσωπική όσο και για εμπορική χρήση.

Νέος!!: Ελεύθερο Λογισμικό και Red Hat · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

Free software, Open software, Ανοικτό Λογισμικό, Ελεύθερο λογισμικό.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »