Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Κατεβάστε
Ταχύτερη από τον browser!
 

Ιστιδίνη

Δείκτης Ιστιδίνη

Η ιστιδίνη (σύντμηση His ή H) είναι πρωτεϊνικό α-αμινοξύ με έναν ετεροκυκλικό δακτύλιο ιμιδαζολίου στην πλευρική αλυσίδα.

8 συγγένειες: DNA, Χειρομορφία (χημεία), Αρωματικότητα, Ατομική μονάδα μάζας, Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας, Ενεργός οξύτητα, Ιμιδαζόλιο, Ισταμίνη.

DNA

Τρισδιάστατη απεικόνιση του μοντέλου ελικοειδούς δομής ενός τμήματος DNA Το δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κό οξύ (Deoxyribonucleic Acid, DNA, ντι εν έι) είναι νουκλεϊκό οξύ που περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών ζωής και των περισσοτέρων ιών.

Νέος!!: Ιστιδίνη και DNA · Δείτε περισσότερα »

Χειρομορφία (χημεία)

Διάταξη ατόμων στα δύο εναντιομερή ενός '''χειρόμορφου''' μορίου (αμινοξύ), σε αντιστοιχία με την διάταξη των δακτύλων στα δύο χέρια. Η χειρομορφία συνίσταται στο ότι πρόκειται περί κατοπτρικών ειδώλων, τα οποία όμως δεν συμπίπτουν αν μετατεθούν το ένα πάνω στο άλλο. Χειρομορφία ονομάζεται στη χημεία (στην κρυσταλλογραφία καλείται και εναντιομορφία) η διάταξη ατόμων στον χώρο, στην οποία ορισμένες πράξεις συμμετρίας, για παράδειγμα ο αντικατοπτρισμός ως προς ένα επίπεδο, δεν οδηγούν στην αυτοαπεικόνιση.

Νέος!!: Ιστιδίνη και Χειρομορφία (χημεία) · Δείτε περισσότερα »

Αρωματικότητα

Στη Χημεία με τον όρο αρωματικότητα ή αρωματικός χαρακτήρας προσδιορίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων, χημικής συμπεριφοράς, ειδικών ενώσεων που χαρακτηρίζονται αρωματικές ενώσεις και ειδικότερα στη χαμηλή τους δραστικότητα που οφείλεται στην ηλεκτρονική δομή των μορίων τους κατά το σχηματισμό δακτυλίου από άτομα άνθρακα.

Νέος!!: Ιστιδίνη και Αρωματικότητα · Δείτε περισσότερα »

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: Ιστιδίνη και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας

Λογότυπο της IUPAC H Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC) είναι διεθνής ομοσπονδία εθνικών (μη κυβερνητικών) συμβαλώμενων οργανώσεων (National Adhering Organizations) που αντιπροσωπεύουν τους χημικούς στις αντίστοιχες ανεξάρτητες χώρες.

Νέος!!: Ιστιδίνη και Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας · Δείτε περισσότερα »

Ενεργός οξύτητα

Η ενεργός οξύτητα ή pH (προφέρεται πεχά) είναι ένας εύχρηστος τρόπος έκφρασης της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου πιο σωστά των κατιόντων υδροξωνίου (H3O+) σε ένα υδατικό διάλυμα.

Νέος!!: Ιστιδίνη και Ενεργός οξύτητα · Δείτε περισσότερα »

Ιμιδαζόλιο

Το ιμιδαζόλιο είναι μια αζωτούχος οργανική ένωση με τον τύπο (CH)2N(NH)CH.

Νέος!!: Ιστιδίνη και Ιμιδαζόλιο · Δείτε περισσότερα »

Ισταμίνη

Η χημική δομή της ισταμίνης Η ισταμίνη είναι αζωτούχος οργανική ένωση που εμπλέκεται στην τοπική ανοσολογική απόκριση καθώς και στη ρύθμιση της λειτουργίας στα κοιλιακά σπλάχνα.

Νέος!!: Ιστιδίνη και Ισταμίνη · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »