Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

Κύμα

Δείκτης Κύμα

Η περιοδικότητα του κύματος. Κύμα ονομάζεται μια διαταραχή που μεταδίδεται στο χώρο και το χρόνο.

23 συγγένειες: Κύμα ιονισμού, Κυματισμός, Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός, Παλιρροιακό κύμα, Πλάτος κύματος, Περίθλαση, Περίοδος, Στάσιμο κύμα, Συμβολή (φυσική), Συχνότητα, Τετραγωνικό κύμα, Φάση κύματος, Ωστικό κύμα, Μήκος κύματος, Έκρηξη, Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, Ακτίνιο (μονάδα μέτρησης), Ανάκλαση, Ανάλυση Φουριέ, Απλή αρμονική ταλάντωση, Διάθλαση, Διαμήκη κύματα, Εγκάρσια κύματα.

Κύμα ιονισμού

Στρίμερ(Streamer), ή κύμα ιονισμού, είναι φαινόμενο που συμβαίνει κατά την ηλεκτρική εκκένωση σε αέρια σε υψηλή (200 Torr και άνω) πίεση.

Νέος!!: Κύμα και Κύμα ιονισμού · Δείτε περισσότερα »

Κυματισμός

Με τον όρο Κυματισμός χαρακτηρίζεται γενικά το σύνολο των φυσικών φαινομένων που παρουσιάζει η επιφάνεια της θάλασσας, που οφείλονται κυρίως στην απορρόφηση της κινητικής ενέργειας του ανέμου.

Νέος!!: Κύμα και Κυματισμός · Δείτε περισσότερα »

Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός

Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της κβαντικής θεωρίας, και μία ειδοποιός διαφορά της σε σχέση με την κλασική θεώρηση της φύσης.

Νέος!!: Κύμα και Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός · Δείτε περισσότερα »

Παλιρροιακό κύμα

Παλιρροιακό κύμα ονομάζεται το κύμα που δημιουργείται σε μεγάλη θαλάσσια κυρίως επιφάνεια από τις έλξεις Σελήνης και Ηλίου στην υδρόσφαιρα.

Νέος!!: Κύμα και Παλιρροιακό κύμα · Δείτε περισσότερα »

Πλάτος κύματος

Γραφική παράσταση κύματος όπου σημειώνεται το πλάτος του (Ao) Ως Πλάτος κύματος χαρακτηρίζεται η καθ΄ ύψος μέγιστη μετατόπιση ενός σημείου, από το σημείο ισορροπίας του κατά τη διέλευση ενός κύματος.

Νέος!!: Κύμα και Πλάτος κύματος · Δείτε περισσότερα »

Περίθλαση

Εικόνα περίθλασης από τετραγωνικό άνοιγμα Η περίθλαση είναι φαινόμενο της διάδοσης των κυμάτων.

Νέος!!: Κύμα και Περίθλαση · Δείτε περισσότερα »

Περίοδος

Κύμα μεταβαλλόμενης συχνότητας όπου σημειώνεται η περίοδος του Η περίοδος είναι μέγεθος που χαρακτηρίζει εκείνα τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία έχουν την ιδιότητα να επαναλαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου.

Νέος!!: Κύμα και Περίοδος · Δείτε περισσότερα »

Στάσιμο κύμα

Το στάσιμο κύμα είναι το κύμα που προκύπτει σε ένα υλικό μέσο από τη συμβολή δυο κυμάτων με ίδια συχνότητα που κινούνται μέσα στο μέσο προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Νέος!!: Κύμα και Στάσιμο κύμα · Δείτε περισσότερα »

Συμβολή (φυσική)

Εικόνα συμβολής κυμάτων σε επιφάνεια υγρού Συμβολή ονομάζεται η ταυτόχρονη διάδοση δύο κυμάτων στην ίδια περιοχή του μέσου στο οποίο μπορεί και μεταδίδεται το κύμα.

Νέος!!: Κύμα και Συμβολή (φυσική) · Δείτε περισσότερα »

Συχνότητα

Συχνότητα ονομάζουμε τον αριθμό των επαναλήψεων ενός γεγονότος στη μονάδα του χρόνου.

Νέος!!: Κύμα και Συχνότητα · Δείτε περισσότερα »

Τετραγωνικό κύμα

Tο τετραγωνικό κύμα Το τετραγωνικό κύμα είναι περιοδική μη ημιτονική κυματομορφή η οποία έχει την μορφή διαδοχικών παλμών σταθερού πλάτους και διάρκειας.

Νέος!!: Κύμα και Τετραγωνικό κύμα · Δείτε περισσότερα »

Φάση κύματος

Διαφορά φάσης δύο κυμάτων Με τον όρο φάση κύματος ή ταλάντωσης χαρακτηρίζεται το μέγεθος που εκφράζει την απομάκρυνση ενός σώματος που εκτελεί ταλάντωση από τη θέση ισορροπίας του σε κάποιο δεδομένο χρόνο.

Νέος!!: Κύμα και Φάση κύματος · Δείτε περισσότερα »

Ωστικό κύμα

Ως ωστικό κύμα (blast wave) χαρακτηρίζεται η υπό μορφή κύματος αναπτυσσόμενη ώθηση των αερίων σε επερχόμενη έκρηξη μιας εκρηκτικής ύλης που οφείλεται κυρίως στην ανάφλεξή της, με συνέπεια την αποσύνθεσή της.

Νέος!!: Κύμα και Ωστικό κύμα · Δείτε περισσότερα »

Μήκος κύματος

Χαρακτηριστικά κύματος: μήκος κύματος (λ) και πλάτος (y) Ως μήκος κύματος (λ) χαρακτηρίζεται η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών (ορέων) ή κοιλάδων ενός κύματος.

Νέος!!: Κύμα και Μήκος κύματος · Δείτε περισσότερα »

Έκρηξη

160px Έκρηξη είναι η απότομη μεταβολή (κατά κύριο λόγο αύξηση) του όγκου που καταλαμβάνει η ύλη στον χώρο που συνεπάγεται απότομη απελευθέρωση ενέργειας και συνοδεύεται ενίοτε από παραγωγή θερμότητας και αερίων.

Νέος!!: Κύμα και Έκρηξη · Δείτε περισσότερα »

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εκπομπή στον χώρο ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υπό μορφή κυμάτων που ονομάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Νέος!!: Κύμα και Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία · Δείτε περισσότερα »

Ακτίνιο (μονάδα μέτρησης)

Γωνία ενός ακτίνιου ισοδυναμεί με το τόξο το οποίο έχει μήκος ίσο με το μήκος της ακτίνας του κύκλου. Το ακτίνιο (rad) είναι μονάδα μέτρησης της γωνίας.

Νέος!!: Κύμα και Ακτίνιο (μονάδα μέτρησης) · Δείτε περισσότερα »

Ανάκλαση

Mount Hood Ανάκλαση του ουρανού και των δέντρων στην επιφάνεια του νερού Ανάκλαση ονομάζεται το φαινόμενο της αλλαγής διεύθυνσης διάδοσης ενός μετώπου κύματος, μέσα στο ίδιο μέσο, από μια διαχωριστική επιφάνεια.

Νέος!!: Κύμα και Ανάκλαση · Δείτε περισσότερα »

Ανάλυση Φουριέ

Η ανάλυση Φουριέ είναι ένα πεδίο των εφαρμοσμένων μαθηματικών το οποίο προέκυψε από την προσπάθεια αναπαράστασης μίας συνάρτησης ως αθροίσματος απλούστερων περιοδικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων.

Νέος!!: Κύμα και Ανάλυση Φουριέ · Δείτε περισσότερα »

Απλή αρμονική ταλάντωση

Απλή (γραμμική) αρμονική ταλάντωση ονομάζεται η ταλάντωση κατά την οποία η τροχιά είναι ευθύγραμμη (απλή) και η απομάκρυνση του κινητού από τη θέση ισορροπίας του είναι ημιτονοειδής (αρμονική) συνάρτηση του χρόνου.

Νέος!!: Κύμα και Απλή αρμονική ταλάντωση · Δείτε περισσότερα »

Διάθλαση

Γενικά Διάθλαση ονομάζεται το φυσικό φαινόμενο της εκτροπής της ευθύγραμμης τροχιάς διάδοσης που υφίστανται φωτεινά ή άλλα κύματα όταν διέρχονται από ένα διαπερατό από αυτά μέσο σε ένα άλλο.

Νέος!!: Κύμα και Διάθλαση · Δείτε περισσότερα »

Διαμήκη κύματα

Επιφανειακό διαμήκες κύμα Διαμήκη κύματα ονομάζονται τα κύματα των οποίων η διεύθυνση διάδοσής τους είναι παράλληλη στη διεύθυνση της ταλάντωσης των σωματιδίων που αποτελούν το μέσο διάδοσης.

Νέος!!: Κύμα και Διαμήκη κύματα · Δείτε περισσότερα »

Εγκάρσια κύματα

Επιφανειακό εγκάρσιο κύμα Εγκάρσια κύματα ονομάζονται τα κύματα των οποίων η διεύθυνση διάδοσής τους είναι κάθετη στη διεύθυνση της ταλάντωσης των σωματιδίων που αποτελούν το μέσο διάδοσης.

Νέος!!: Κύμα και Εγκάρσια κύματα · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »