Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Κατεβάστε
Ταχύτερη από τον browser!
 

Μίσθωση

Δείκτης Μίσθωση

Μίσθωση ονομάζεται η σύμβαση με την οποία ο ένας των συμβαλλομένων (εκμισθωτής) αναλαμβάνει την υποχρέωση αντί ορισμένου τιμήματος να παράσχει στον έτερο (μισθωτή) την χρήση πράγματος (μισθίου) ή εργασία, ο δε έτερος υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα (μίσθωμα).

0 συγγένειες.

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

Νοίκι, Μισθωτής, Εκμισθωτής, Ενοικίαση.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »