Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

Πολιτική

Δείκτης Πολιτική

Χαλανδρίου το 2013 Με το γενικό όρο πολιτική (politics) εννοείται το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται και των μεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούνται, μέσω των οποίων, ομάδες ανθρώπων οργανώνονται και λειτουργούν, προκειμένου να πετύχουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και με το μικρότερο δυνατό κόστος τους σκοπούς που επιδιώκουν σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

3 συγγένειες: Ναυτιλιακή πολιτική, Μέτρα ασφαλείας, Αγροτική πολιτική.

Ναυτιλιακή πολιτική

Η Ναυτιλιακή Πολιτική (Shipping Policy) διακρίνεται σε δύο ουσιώδεις τομείς.

Νέος!!: Πολιτική και Ναυτιλιακή πολιτική · Δείτε περισσότερα »

Μέτρα ασφαλείας

Μέτρα ασφαλείας ονομάζονται το σύνολο ιδιαίτερων προληπτικών μέτρων που σχεδιάζει και αναπτύσσει μια Υπηρεσία, επιφορτισμένη ειδικά επ΄ αυτών, π.χ. Σώματα Aσφαλείας ή και γενικευμένα ένα κράτος σε πολυπληθείς εκδηλώσεις όπως π.χ. Ολυμπιακοί αγώνες προς πρόληψη επαπειλούμενης διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Νέος!!: Πολιτική και Μέτρα ασφαλείας · Δείτε περισσότερα »

Αγροτική πολιτική

Γενικά αγροτική πολιτική ονομάζεται το σύνολο μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που λαμβάνονται εκάστοτε για αγροτική ανάπτυξη.

Νέος!!: Πολιτική και Αγροτική πολιτική · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »