Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Κατεβάστε
Ταχύτερη από τον browser!
 

Σύστημα αναφοράς

Δείκτης Σύστημα αναφοράς

Σύστημα συντεταγμένων είναι το σύνολο των παραδοχών και ορισμών που οριοθετούν ένα χώρο και αποσκοπούν στην περιγραφή της θέσης ενός αντικειμένου στο χώρο αυτό με αριθμητικές τιμές.

7 συγγένειες: Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, Οριζόντιες συντεταγμένες, Ουράνιες συντεταγμένες, Παραμετρικό σύστημα συντεταγμένων, Πολικό σύστημα συντεταγμένων, Σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων, Γεωγραφικές συντεταγμένες.

Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων

Στα μαθηματικά, το καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων είναι ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ένα σημείο στο επίπεδο ή στο χώρο.

Νέος!!: Σύστημα αναφοράς και Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων · Δείτε περισσότερα »

Οριζόντιες συντεταγμένες

Στην Αστρονομική ναυτιλία είναι γεγονός ότι το σύστημα των ισημερινών συντεταγμένων δεν κρίνεται κατάλληλο για τον προσδιορισμό των θέσεων των ουρανίων σωμάτων σε σχέση με την από θαλάσσης συνεχώς μετακινούμενη θέση του παρατηρητή (πλοίου).

Νέος!!: Σύστημα αναφοράς και Οριζόντιες συντεταγμένες · Δείτε περισσότερα »

Ουράνιες συντεταγμένες

Οι Ουράνιες συντεταγμένες, ή ουρανογραφικές συντεταγμένες, είναι εκείνες που προσδιορίζουν το ίχνος (τη θέση) ενός ουρανίου σώματος στην ουράνια σφαίρα.

Νέος!!: Σύστημα αναφοράς και Ουράνιες συντεταγμένες · Δείτε περισσότερα »

Παραμετρικό σύστημα συντεταγμένων

right right Το παραμετρικό σύστημα συντεταγμένων αποτελεί μία γενίκευση η οποία εμπεριέχει το κλασικό Καρτεσιανό σύστημα.

Νέος!!: Σύστημα αναφοράς και Παραμετρικό σύστημα συντεταγμένων · Δείτε περισσότερα »

Πολικό σύστημα συντεταγμένων

Στα μαθηματικά, το πολικό σύστημα συντεταγμένων είναι ένα διδιάστατο σύστημα συντεταγμένων στο οποίο η θέση οποιουδήποτε σημείου σε ένα επίπεδο καθορίζεται από την απόσταση του σημείου αυτού από ένα αυθαίρετα επιλεγμένο σημείο αναφοράς και τη γωνία από μία αυθαίρετα επιλεγμένη κατεύθυνση.

Νέος!!: Σύστημα αναφοράς και Πολικό σύστημα συντεταγμένων · Δείτε περισσότερα »

Σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων

Στα μαθηματικά και τη φυσική, ένα σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων είναι ένα σύστημα αναφοράς για τριδιάστατο χώρο όπου η θέση ενός σημείου προσδιορίζεται από τρεις αριθμούς: την ακτινική απόσταση του σημείου από ένα σταθερό σημείο αναφοράς (το κέντρο τον αξόνων Ο), την πολική γωνία που μετράται από τη σταθερή κατεύθυνση του ζενίθ (άξονας z), και το αζιμούθιο η γωνία της προβολής του σημείου στο επίπεδο, από κάποια σταθερή κατεύθυνση στο επίπεδο (άξονας x).

Νέος!!: Σύστημα αναφοράς και Σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων · Δείτε περισσότερα »

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Παγκόσμιος χάρτης με τις χαρακτηριστικές γραμμές για τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι σύστημα συντεταγμένων με δύο μεγέθη από τα οποία προσδιορίζεται η θέση των διαφόρων τόπων (εκτός των πόλων) και χρησιμεύουν στον εντοπισμό πλοίων στην επιφάνεια της γης και κατά προβολή θέσης αεροσκαφών υπεράνω αυτής.

Νέος!!: Σύστημα αναφοράς και Γεωγραφικές συντεταγμένες · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

Σύστημα συντεταγμένων, Συντεταγμένες.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »