Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

(202421) 2005 UQ513

Δείκτης (202421) 2005 UQ513

(202421) 2005 UQ513 Ανακάλυψη, ανακτήθηκε 14 Νοεμβρίου2009 Ανακαλύφθηκε από Palomar Ανακαλύφθηκε στις 21 Οκτωβρίου2005 Χαρακτηριστικά τροχιάς Αφήλιο 49,78 AU Περιήλιο 37,15 AU Ημιάξονας τροχιάς 43,64 AU Εκκεντρότητα 0,145 Περίοδος περιφοράς286,6 χρόνια Κλίση 25,73° ως προς την Εκλειπτική Μήκος τουανερχόμενουσημείου307,87° Όρισμα τουπεριηλίου220,11° Δορυφόροι 0 Φυσικά Χαρακτηριστικά Διάμετρος 498+63-75 p. 18 km Αστρονομική περίοδος περιστροφής 7,03 hA.

20 συγγένειες: Κλίση τροχιάς, Ώρα, Περίοδος περιφοράς, Περιήλιο, Φαινόμενο μέγεθος, Φωτομετρία, Όρισμα του περιηλίου, Μήκος του ανερχόμενου σημείου, Έτος, Ζώνη του Κάιπερ, Ημιάξονας τροχιάς, Αστρονομική μονάδα, Αφήλιο, Απόλυτο μέγεθος, Δορυφόροι μικρών πλανητών, Εκκεντρότητα, Εκλειπτική, Λευκαύγεια, 2005, 21 Οκτωβρίου.

Κλίση τροχιάς

Η κλίση '''''i''''' (βαθύ πράσινο χρώμα) και άλλες τροχιακές παράμετροι. Με τον όρο κλίση γενικά στις θετικές επιστήμες χαρακτηρίζεται η γωνία ανάμεσα σε ένα επίπεδο αναφοράς και σε ένα άλλο επίπεδο ή άξονα.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Κλίση τροχιάς · Δείτε περισσότερα »

Ώρα

Ώρα είναι μονάδα χρόνουη οποία δεν ανήκει στο Διεθνές σύστημα μονάδων, αλλά αυτό αποδέχεται τη χρήση της.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Ώρα · Δείτε περισσότερα »

Περίοδος περιφοράς

Η Περίοδος περιφοράς είναι ο χρόνος, πουαπαιτείται για ένα αντικείμενο, ώστε να πραγματοποιήσει μια πλήρη τροχιά γύρω από ένα άλλο αντικείμενο.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Περίοδος περιφοράς · Δείτε περισσότερα »

Περιήλιο

ηλιακού συστήματος. Το γαλανό χρώμα υποδηλώνει θέση βορείως και το ροζ νοτίως τουεκλειπτικού πλάνου. Οι πράσινες βούλες δείχνουν το περιήλιο τουκάθε πλανήτη, και οι κόκκινες το αφήλιο. Περιήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) τουΗλιακού Συστήματος πουβρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τον Ήλιο.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Περιήλιο · Δείτε περισσότερα »

Φαινόμενο μέγεθος

Το φαινόμενο μέγεθος (m) είναι αριθμός πουκαθορίζει πόσο λαμπρό είναι ένα ουράνιο σώμα, όπως φαίνεται από τη Γη.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Φαινόμενο μέγεθος · Δείτε περισσότερα »

Φωτομετρία

Η Φωτομετρία είναι τεχνική της αστρονομίας πουασχολείται με την μέτρηση της ροής ή τη μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ενός αστρονομικού αντικειμένου.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Φωτομετρία · Δείτε περισσότερα »

Όρισμα του περιηλίου

Διάγραμμα πουδείχνει τα στοιχεία μιας τροχιάς, μεταξύ άλλων και το όρισμα τουπεριηλίου'''''ω'''''. Το όρισμα τουπεριηλίου(συμβολιζόμενο διεθνώς με το πεζό ελληνικό γράμμα ω) είναι ένα από τα στοιχεία της τροχιάς ενός οποιουδήποτε σώματος πουπεριφέρεται γύρω από τον Ήλιο.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Όρισμα του περιηλίου · Δείτε περισσότερα »

Μήκος του ανερχόμενου σημείου

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΜήκος τουανερχόμενουσυνδέσμου.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Μήκος του ανερχόμενου σημείου · Δείτε περισσότερα »

Έτος

Το έτος είναι ο χρόνος μεταξύ δύο επαναλήψεων ενός γεγονότος σχετικού με την τροχιά της Γης ή γενικότερα ενός πλανήτη γύρω από τον ήλιο του.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Έτος · Δείτε περισσότερα »

Ζώνη του Κάιπερ

αστρονομικές μονάδες. Καλλιτεχνική απεικόνιση τουμικρότερουγνωστού αντικειμένουτης Ζώνης τουΚάιπερ (μήκους 975 μ.). Η Ζώνη τουΚάιπερ (ΔΦΑ: /ˈkʌɪpə bɛlt/, αγγλικά: Kuiper belt) ή Ζώνη τουΚούιπερ, είναι μεγάλο σύνολο μικρών σωμάτων στην περιοχή τουεξωτερικού Ηλιακού συστήματος.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Ζώνη του Κάιπερ · Δείτε περισσότερα »

Ημιάξονας τροχιάς

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ημιμεγάλος Άξονας.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Ημιάξονας τροχιάς · Δείτε περισσότερα »

Αστρονομική μονάδα

Η Αστρονομική Μονάδα (α.μ.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Αστρονομική μονάδα · Δείτε περισσότερα »

Αφήλιο

Αφήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) τουΗλιακού Συστήματος πουβρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Αφήλιο · Δείτε περισσότερα »

Απόλυτο μέγεθος

Στην Αστρονομία, ως απόλυτο μέγεθος M ενός ουράνιουσώματος πουβρίσκεται έξω από το Ηλιακό Σύστημα ορίζεται το φαινόμενο μέγεθος m πουθα είχε το ουράνιο αυτό σώμα αν βρισκόταν σε απόσταση 10 parsec από τον επίγειο παρατηρητή και δεν υπήρχε καθόλουδιαστρική απορρόφηση.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Απόλυτο μέγεθος · Δείτε περισσότερα »

Δορυφόροι μικρών πλανητών

Δάκτυλος φωτογραφημένοι το 1993 Ως δορυφόρος ενός πλανητοειδή (ή μικρού πλανήτη) (αγγλικά: minor planet moon) μπορεί να οριστεί ένας πλανητοειδής πουκινείται σε τροχιά γύρω από έναν άλλο, σαν να ήταν ο φυσικός τουδορυφόρος.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Δορυφόροι μικρών πλανητών · Δείτε περισσότερα »

Εκκεντρότητα

Όλοι οι τύποι των κωνικών τομών, κατά αύξουσα εκκεντρότητα. Η καμπυλότητα μειώνεται όσο η εκκεντρότητα αυξάνεται. Η εκκεντρότητα είναι ένα μέγεθος πουχαρακτηρίζει κάθε κωνική τομή και κατ' επέκταση, και την τροχιά ενός ουράνιουσώματος γύρω από ένα άλλο, καθώς όλες οι τροχιές σε πεδίο βαρύτητας είναι κωνικές τομές.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Εκκεντρότητα · Δείτε περισσότερα »

Εκλειπτική

Η Ουράνια σφαίρα, επίπεδα εκλειπτικής και ουράνιουισημερινού, ισημερίες, ηλιοστάσια, γωνία λόξωσης (ε) Η εκλειπτική είναι το μέσο επίπεδο πουδιαγράφει ο Ήλιος στην ουράνια σφαίρα, καθώς αυτός αλλάζει θέση στον ουρανό κατά τη διάρκεια ενός έτους, ή πιο σωστά το μέσο επίπεδο κίνησης της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Εκλειπτική · Δείτε περισσότερα »

Λευκαύγεια

Η λευκαύγεια είναι το μέτρο της ανακλαστικότητας μιας επιφάνειας ή ενός σώματος.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και Λευκαύγεια · Δείτε περισσότερα »

2005

Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 2005 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και 2005 · Δείτε περισσότερα »

21 Οκτωβρίου

20 Οκτωβρίου| 21 Οκτωβρίου| 22 Οκτωβρίου---- Η 21η Οκτωβρίουείναι η 294η ημέρα τουέτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο (295η σε δίσεκτα έτη).

Νέος!!: (202421) 2005 UQ513 και 21 Οκτωβρίου · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »