Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Κατεβάστε
Ταχύτερη από τον browser!
 

1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο

Δείκτης 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο

Το 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο (αγγλικά 1,1-Dimethylcyclopropane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, δηλαδή είναι υδρογονάνθρακας, με μοριακό τύπο C5H10 ή πιο αναλυτικά 1,1-(CH3)2(C3H4).

20 συγγένειες: C5H10, Κατάλυση, Κορεσμένη ένωση, Κυκλοαλκάνια, Κυκλοπροπάνιο, Οργανική ένωση, Υδρογονάνθρακες, Υδρόλυση, Υποφθοριώδες οξύ, Χημική ρίζα, Χημικός τύπος, Χλώριο, Ψευδάργυρος, Μεθυλομάδα, Αγγλική γλώσσα, Αλεικυκλικός υδρογονάνθρακας, Ατομική μονάδα μάζας, Βρώμιο, Άνθρακας, Ιώδιο.

C5H10

Ισομερή με γενικό τύπο C5H10. O μοριακός τύπος C5H10, με μοριακή μάζα 70,1 amu (ακριβέστερη μοριακή μάζα 70,1329 ± 0,0047), αντιστοιχεί σε βαθμό ακορεστότητας 1, και είναι κοινός για τους ακόλουθους ισομερείς υδρογονάνθράκες.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και C5H10 · Δείτε περισσότερα »

Κατάλυση

Καταλύτης ονομάζεται μία χημική ουσία που αλλάζει τη ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης χωρίς όμως να μεταβάλλεται η ίδια.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Κατάλυση · Δείτε περισσότερα »

Κορεσμένη ένωση

Γενικά στη Χημεία ως κορεσμένη ένωση ονομάζεται η οργανική ένωση εκείνη που περιέχει μόνο απλούς δεσμούς μεταξύ των ατόμων του άνθρακα (μοριακά τροχιακά σ: sp³-sp³), σε αντίθεση με την ακόρεστη ένωση που περιέχει τουλάχιστον ένα πολλαπλό δεσμό των ατόμων του άνθρακα.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Κορεσμένη ένωση · Δείτε περισσότερα »

Κυκλοαλκάνια

Κυκλοαλκάνια ονομάζονται οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες που περιέχουν ένα δακτύλιο.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Κυκλοαλκάνια · Δείτε περισσότερα »

Κυκλοπροπάνιο

Το κυκλοπροπάνιο (αγγλικά cyclopropane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με χημικό τύπο C3H6, αλλά συνήθως παριστάνεται με το γραμμικό του τύπο, που μοιάζει με ένα ισόπλευρο τρίγωνο (40 px).

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Κυκλοπροπάνιο · Δείτε περισσότερα »

Οργανική ένωση

Το μεθάνιο, η απλούστερη οργανική ένωση Οργανική ένωση (αγγλικά organic compound) ονομάζεται κάθε μέλος μιας μεγάλης κατηγορίας αερίων, υγρών και στερεών χημικών ενώσεων, που περιέχουν άνθρακα.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Οργανική ένωση · Δείτε περισσότερα »

Υδρογονάνθρακες

μεθανίου, του απλούστερου υδρογονάνθρακα. μεθανίου, του απλούστερου υδρογονάνθρακα. «Υδρογονάνθρακες» ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις, που περιέχουν μόνο υδρογόνο (H) και άνθρακα (C).

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Υδρογονάνθρακες · Δείτε περισσότερα »

Υδρόλυση

Γενικά με το όρο υδρόλυση χαρακτηρίζεται η διαδικασία κατά την οποία διασπώνται οι χημικοί δεσμοί με την προσθήκη νερού.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Υδρόλυση · Δείτε περισσότερα »

Υποφθοριώδες οξύ

Το υποφθοριώδες οξύ είναι ανόργανη χημική ένωση, που περιέχει υδρογόνο, οξυγόνο και φθόριο, με μοριακό τύπο HFO.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Υποφθοριώδες οξύ · Δείτε περισσότερα »

Χημική ρίζα

Μόουζες Γκόμπεργκ (''Moses Gomberg'' (1866-1947), ο ιδρυτής της χημείας ριζών Ιστορικά, ο όρος χημική ρίζα (αγγλικά chemical radical) χρησιμοποιήθηκε, αρχικά, για να περιγράφει ομάδα ατόμων που δεν υφίσταται μεταβολή στη διάρκεια μιας χημικής αντίδρασης.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Χημική ρίζα · Δείτε περισσότερα »

Χημικός τύπος

ένυδρη μορφή του, με τύπο Al2(SO4)3•16H2O. βουτανίου. Άλλα είδη χημικών τύπων του βουτανίου είναι: α) '''εμπειρικός τύπος''':C2H5, β) '''μοριακός τύπος:''' C4H10, και γ) '''σύντομος συντακτικός τύπος: '''CH3CH2CH2CH3. Χημικός τύπος είναι τρόπος αναπαράστασης της αναλογίας των ατόμων ή και κάποιων επιπλέον πληροφοριών για τη μοριακή δομή μιας χημικής ουσίας, ορισμένων ειδών μιγμάτων χημικών ουσιών καθώς, ομάδων χημικών ουσιών (γενικός χημικός τύπος) ή και άλλου είδιους χημικών ειδών, όπως είναι τα ιόντα.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Χημικός τύπος · Δείτε περισσότερα »

Χλώριο

Το χλώριο (λατινικά: chlorum, αγγλικά: chlorine) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο Cl, ατομικό αριθμό 17 και ατομικό βάρος 35,453.Το χλώριο ανήκει στην ομάδα 17 (πρώην VIIA) του Περιοδικού Συστήματος, δηλαδή στα αλογόνα.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Χλώριο · Δείτε περισσότερα »

Ψευδάργυρος

Το χημικό στοιχείο Ψευδάργυρος (Zincum) είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 30 και ατομικό βάρος 65,38.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Ψευδάργυρος · Δείτε περισσότερα »

Μεθυλομάδα

Μια μεθυλομάδα είναι ένα αλκύλιο που παράγεται από μεθάνιο, περιέχει ένα άτομο άνθρακα ενωμένο με τρία άτομα υδρογόνου — CH3.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Μεθυλομάδα · Δείτε περισσότερα »

Αγγλική γλώσσα

Η αγγλική γλώσσα (αγγλικά: English, IPA) είναι γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και ειδικότερα του δυτικού γερμανικού υποκλάδου του γερμανικού κλάδου.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Αγγλική γλώσσα · Δείτε περισσότερα »

Αλεικυκλικός υδρογονάνθρακας

Στη Χημεία και ειδικότερα τη Βιοχημεία ως αλεικυκλικός υδρογονάνθρακας χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε υδρογονάνθρακας του οποίου τα άτομα συνδέονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν κλειστό δακτύλιο, αλλά όχι αρωματικό, σε αντίθεση με τον αλειφατικό.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Αλεικυκλικός υδρογονάνθρακας · Δείτε περισσότερα »

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

Βρώμιο

Το βρώμιο (από την ελληνική λέξη βρῶμος, που σημαίνει «δυσωδία») είναι το χημικό στοιχείο με το χημικό σύμβολο Br και ατομικό αριθμό 35.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Βρώμιο · Δείτε περισσότερα »

Άνθρακας

Ο άνθρακας (λατινικά: carbonium, αγγλικά: carbon), είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο C και ατομικό αριθμό 6.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Άνθρακας · Δείτε περισσότερα »

Ιώδιο

Το Ιώδιο (αγγλ.:Iodine) είναι αμέταλλο χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 53, και σχετική ατομική μάζα περίπου 127 g/mol.

Νέος!!: 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο και Ιώδιο · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »