Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

1-βουτένιο

Δείκτης 1-βουτένιο

Το 1-βουτένιο είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με χημικό τύπο C4H8 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH.

19 συγγένειες: Κυκλοβουτάνιο, Ομόλογη σειρά, Οξειδοαναγωγή, Μεθυλοκυκλοπροπάνιο, Μεθυλοπροπένιο, Ατμόσφαιρα (μονάδα), Ατομική μονάδα μάζας, Δεσμός άνθρακα - υδρογόνου, Δεσμός σ, Δεσμός π, 1,3-βουταδιένιο, 1-βουτίνιο, 1-βουτανόλη, 1-πεντένιο, 2-βουτένιο, 2-μεθυλο-1-βουτένιο, 2-πεντένιο, 3-μεθυλο-1-βουτένιο, 4 (αριθμός).

Κυκλοβουτάνιο

Το κυκλοβουτάνιο (αγγλικά cyclobutane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με χημικό τύπο C4H8, αλλά συνήθως παριστάνεται με το γραμμικό του τύπο, που μοιάζει με ένα τετράγωνο (40 px). Πιο συγκεκριμένα, το κυκλοβουτάνιο είναι το δεύτερο απλούστερο κυκλοαλκάνιο, δηλαδή κορεσμένος υδρογονάνθρακας με ένα δακτύλιο. Το καθαρό κυκλοβουτάνιο, στις «συνηθισμένες συνθήκες», δηλαδή θερμοκρασία 25°C και υπό πίεση 1 atm, είναι άχρωμο αέριο, που είναι διαθέσιμο για υγροποίηση (και μόνο με συμπίεση, δηλαδή είναι ένα από τα υγραέρια). Παράγωγα του κυκλοβουτανίου με έναν τουλάχιστον τετραμελή ισοκυκλικό δακτύλιο ονομάζονται με το γενικό όρο «κυκλοβουτάνια». Το ίδιο το (μητρικό) κυκλοβουτάνιο δεν έχει εμπορική ή βιολογική σημασία, αλλά υπάρχουν σύνθετα παράγωγά του που είναι σημαντικά για τη βιολογία και για τη βιοτεχνολογία. Με βάση το χημικό τύπο του (C4H8) έχει τα ακόλουθα 4 ισομερές θέσης (τα ισομερή του συνολικά γίνονται πέντε (5), αν συνυπολογιστούν και τα γεωμετρικά).

Νέος!!: 1-βουτένιο και Κυκλοβουτάνιο · Δείτε περισσότερα »

Ομόλογη σειρά

Ομόλογη σειρά ονομάζεται ένα σύνολο οργανικών ενώσεων (που λέγονται ομόλογες ενώσεις) στο οποίο τα διαδοχικά μέλη.

Νέος!!: 1-βουτένιο και Ομόλογη σειρά · Δείτε περισσότερα »

Οξειδοαναγωγή

Ο όρος οξειδοαναγωγή περιγράφει όλες τις χημικές αντιδράσεις κατά τις οποίες τα άτομα των στοιχείων που συμμετέχουν αλλάζουν αριθμό οξείδωσης.

Νέος!!: 1-βουτένιο και Οξειδοαναγωγή · Δείτε περισσότερα »

Μεθυλοκυκλοπροπάνιο

Το μεθυλοκυκλοπροπάνιο (αγγλικά methylcyclopropane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με χημικό τύπο C4H8, αλλά συνήθως παριστάνεται με το γραμμικό του τύπο (40 px). Το καθαρό μεθυλοκυκλοπροπάνιο, στις στις «συνηθισμένες συνθήκες», δηλαδή θερμοκρασία 25°C και υπό πίεση 1 atm, είναι άχρωμο αέριο, που είναι διαθέσιμο για υγροποίηση (και μόνο με συμπίεση, δηλαδή είναι ένα από τα υγραέρια). Ανήκει στην ομόλογη σειρά των κυκλοαλκανίων, και πιο συγκεκριμένα στα κυκλοπροπάνια. Από τη μητρική του ένωση (κυκλοπροπάνιο) διαφέρει έχοντας μια μεθυλομάδα (CH3-) αντί για ένα άτομο υδρογόνου. Με βάση το χημικό τύπο του (C4H8) έχει τα ακόλουθα 4 ισομερή θέσης.

Νέος!!: 1-βουτένιο και Μεθυλοκυκλοπροπάνιο · Δείτε περισσότερα »

Μεθυλοπροπένιο

Το μεθυλοπροπένιο ή ισοβουτυλένιο ή γ-βουτυλένιο είναι ένα αλκένιο με σημαντική βιομηχανική σπουδαιότητα. Είναι ένα από τα τέσσερα (4) ισομερή βουτένια. Με βάση το χημκικό του τύπο (C4H8) είναι ισομερές θέσης με τις ακόλουθες τέσσερεις (4) ενώσεις.

Νέος!!: 1-βουτένιο και Μεθυλοπροπένιο · Δείτε περισσότερα »

Ατμόσφαιρα (μονάδα)

Η (κανονική) ατμόσφαιρα (σύμβολο: atm, αγγλικά: atmosphere) είναι μονάδα μέτρησης πίεσης, ορισμένη στα 101.325 Pa (.

Νέος!!: 1-βουτένιο και Ατμόσφαιρα (μονάδα) · Δείτε περισσότερα »

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: 1-βουτένιο και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

Δεσμός άνθρακα - υδρογόνου

Ο δεσμός άνθρακα - υδρογόνου (C-H) είναι ένας ομοιοπολικός χημικός δεσμός τύπου σ μεταξύ ενός ατόμου άνθρακα και ενός ατόμου υδρογόνου, που μπορεί να βρεθεί σε πολλές οργανικές ενώσεις.

Νέος!!: 1-βουτένιο και Δεσμός άνθρακα - υδρογόνου · Δείτε περισσότερα »

Δεσμός σ

Δεσμός σ μεταξύ δύο ατόμων: Εντοπισμός της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 1s + 1s σ* αντιδεσμικό μοριακό τροχιακό στο μόριο του (δι)υδρογόνου (Η2) με δεσμικό διάγραμμα Οι δεσμοί σ, στη χημεία, είναι ο ισχυρότερος τύπος ομοιοπολικού δεσμού.

Νέος!!: 1-βουτένιο και Δεσμός σ · Δείτε περισσότερα »

Δεσμός π

Ηλεκτρονιακά ατομικά και μοριακά τροχιακά, που δείχνουν ένα δεσμό π στο κάτω δεξιά τμήμα της εικόνας. Δυο p τροχιακά που σχηματίζουν δεσμό π Δεσμός π, στη χημεία, είναι ομοιοπολικός χημικός δεσμός, στον οποίο επικαλύπτονται πλευρικά δυο λοβοί από το καθένα ατομικό τροχιακό των δυο ατόμων που παίρνουν μέρος στο δεσμό αυτό.

Νέος!!: 1-βουτένιο και Δεσμός π · Δείτε περισσότερα »

1,3-βουταδιένιο

Το βουταδιένιο-1,3 ή διβινύλιο είναι μέλος της ομόλογης σειράς των αλκαδιενίων, δηλαδή ένας ακόρεστος, άκυκλος υδρογονάνθρακας με δύο διπλούς δεσμούς.

Νέος!!: 1-βουτένιο και 1,3-βουταδιένιο · Δείτε περισσότερα »

1-βουτίνιο

To 1-βουτίνιο (αγγλικά: 1-butyne) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C4H6 και ημισυντακτικό τύπο CH3CH2C≡CH.

Νέος!!: 1-βουτένιο και 1-βουτίνιο · Δείτε περισσότερα »

1-βουτανόλη

Η 1-βουτανόλη είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με χημικό τύπο C4H10O, αν και παριστάνεται συχνά και με τους τύπους C4H9OH, CH3CH2CH2CH2OH και BuOH.

Νέος!!: 1-βουτένιο και 1-βουτανόλη · Δείτε περισσότερα »

1-πεντένιο

Το 1-πεντένιο (αγγλικά: 1-pentene) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C5H10 και ημισυντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH.

Νέος!!: 1-βουτένιο και 1-πεντένιο · Δείτε περισσότερα »

2-βουτένιο

Τα 2-βουτένια (Ε-2-βουτένιο και Z-2-βουτένιο, αντίστοιχα) είναι δύο (2) γεωμετρικά ισομερείς οργανικές χημικές ενώσεις, που περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C4H8 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH.

Νέος!!: 1-βουτένιο και 2-βουτένιο · Δείτε περισσότερα »

2-μεθυλο-1-βουτένιο

Το 2-μεθυλο-1-βουτένιο (αγγλικά: 2-methyl-1-butene) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C5H10 και ημισυντακτικό τύπο CH3CH2C(CH3).

Νέος!!: 1-βουτένιο και 2-μεθυλο-1-βουτένιο · Δείτε περισσότερα »

2-πεντένιο

Τα πεντένια-2 (αγγλικά: 2-pentene) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C5H10 και ημισυντακτικό τύπο CH3CH2CH.

Νέος!!: 1-βουτένιο και 2-πεντένιο · Δείτε περισσότερα »

3-μεθυλο-1-βουτένιο

Το 3-μεθυλο-1-βουτένιο (αγγλικά: 3-methyl-1-butene) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C5H10 και ημισυντακτικό τύπο (CH3)2CHCH.

Νέος!!: 1-βουτένιο και 3-μεθυλο-1-βουτένιο · Δείτε περισσότερα »

4 (αριθμός)

τράπουλας. Το 4 (τέσσερα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 3 και πριν από το 5.

Νέος!!: 1-βουτένιο και 4 (αριθμός) · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

CH3CH2CH=CH2, EtVi, Α-βουτυλένιο, Βουτένιο-1.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »