Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

1-προπαναμίνη

Δείκτης 1-προπαναμίνη

Η 1-προπαναμίνη ή προπυλαμίνη (αγγλικά: 1-propylamine, ΜPΑ: MonoPropylAmine) είναι οργανική Χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, Υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C3H9N και ημισυντακτικό τύπο C3H7NH2 ή CH3CH2CH2NH2.

20 συγγένειες: Οργανική ένωση, Οξειδοαναγωγή, Πίεση, Υδρογόνο, Χρώμα, Χημική ένωση, Χημικό στοιχείο, Χημικός τύπος, Όσφρηση, Θερμοκρασία, Αγγλική γλώσσα, Αντίδραση προσθήκης, Ατμόσφαιρα (μονάδα), Ατομική μονάδα μάζας, Βιομηχανία, Άνθρακας, 1-προπανιμίνη, 1-προπανόλη, 2-προπαναμίνη, 3 (αριθμός).

Οργανική ένωση

Το μεθάνιο, η απλούστερη οργανική ένωση Οργανική ένωση (αγγλικά organic compound) ονομάζεται κάθε μέλος μιας μεγάλης κατηγορίας αερίων, υγρών και στερεών χημικών ενώσεων, που περιέχουν άνθρακα.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Οργανική ένωση · Δείτε περισσότερα »

Οξειδοαναγωγή

Ο όρος οξειδοαναγωγή περιγράφει όλες τις χημικές αντιδράσεις κατά τις οποίες τα άτομα των στοιχείων που συμμετέχουν αλλάζουν αριθμό οξείδωσης.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Οξειδοαναγωγή · Δείτε περισσότερα »

Πίεση

Πίεση (σύμβολο p ή P, αγγλικά: Pressure) είναι η δύναμη που εφαρμόζεται κάθετα σε μια επιφάνεια ενός αντικειμένου ανά μονάδα εμβαδού της επιφάνειας αυτής.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Πίεση · Δείτε περισσότερα »

Υδρογόνο

To υδρογόνο (λατινικά: hydrogenium, αγγλικά: hydrogen) είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο H και ατομικό αριθμό 1.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Υδρογόνο · Δείτε περισσότερα »

Χρώμα

Το χρώμα είναι μια αίσθηση που δημιουργείται στον εγκέφαλο από μέρος της αλληλουχίας των ηλεκτρικών ώσεων που φθάνουν σε αυτόν μέσω του οπτικού νεύρου.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Χρώμα · Δείτε περισσότερα »

Χημική ένωση

Το καθαρό νερό είναι ένα παράδειγμα χημικής ένωσης. μορίου νερού με μοντέλο ράβδων και σφαιρών. Xημική ένωση είναι κάθε χημική ουσία που αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) χημικά στοιχείαWhitten, Kenneth W.; Davis, Raymond E.; Peck, M. Larry (2000), General Chemistry (6th ed.), Fort Worth, TX: Saunders College Publishing/Harcourt College Publishers, p. 15, ISBN 978-0-03-072373-5, και που (επομένως) μπορεί να διαχωριστεί σε άλλες απλούστερες χημικές ουσίες μόνο με χημικές αντιδράσεις.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Χημική ένωση · Δείτε περισσότερα »

Χημικό στοιχείο

Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων αδρανή ατμόσφαιρα αργού Χαλκός Ουράνιο κὐβο Σωλήνας (φθορισμού) ηλίου Σωλήνας αποδιέγερσης υδρογόνου Χημικό στοιχείο, συχνά αποκαλούμενο απλά στοιχείο, είναι χημική ουσία που αποτελείται αποκλειστικά από άτομα με τον ίδιο αριθμό πρωτονίων στους πυρήνες τους (ατομικό αριθμό).

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Χημικό στοιχείο · Δείτε περισσότερα »

Χημικός τύπος

ένυδρη μορφή του, με τύπο Al2(SO4)3•16H2O. βουτανίου. Άλλα είδη χημικών τύπων του βουτανίου είναι: α) '''εμπειρικός τύπος''':C2H5, β) '''μοριακός τύπος:''' C4H10, και γ) '''σύντομος συντακτικός τύπος: '''CH3CH2CH2CH3. Χημικός τύπος είναι τρόπος αναπαράστασης της αναλογίας των ατόμων ή και κάποιων επιπλέον πληροφοριών για τη μοριακή δομή μιας χημικής ουσίας, ορισμένων ειδών μιγμάτων χημικών ουσιών καθώς, ομάδων χημικών ουσιών (γενικός χημικός τύπος) ή και άλλου είδιους χημικών ειδών, όπως είναι τα ιόντα.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Χημικός τύπος · Δείτε περισσότερα »

Όσφρηση

Η Όσφρηση είναι η αίσθηση ταυτοποίησης ουσιών μέσω των πτητικών μορίων που εκλύουν.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Όσφρηση · Δείτε περισσότερα »

Θερμοκρασία

απόλυτου μηδενός, δηλαδή σε κίνηση. Τμήμα από μόριο πρωτεΐνης, του οποίου τα άτομα κινούνται θερμικά. Θερμοκρασία είναι το φυσικό μέγεθος που μετρά την ενέργεια κίνησης ή ταλάντωσης της ύλης σε ατομικό επίπεδο.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Θερμοκρασία · Δείτε περισσότερα »

Αγγλική γλώσσα

Η αγγλική γλώσσα (αγγλικά: English, IPA) είναι γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και ειδικότερα του δυτικού γερμανικού υποκλάδου του γερμανικού κλάδου.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Αγγλική γλώσσα · Δείτε περισσότερα »

Αντίδραση προσθήκης

Προσθήκη χλωρίου σε αιθένιο Αντίδραση προσθήκης, στην οργανική χημεία, είναι ένα είδος οργανικών αντιδράσεων, όπου δύο ή περισσότερα μόρια συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα νέο μεγαλύτερο.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Αντίδραση προσθήκης · Δείτε περισσότερα »

Ατμόσφαιρα (μονάδα)

Η (κανονική) ατμόσφαιρα (σύμβολο: atm, αγγλικά: atmosphere) είναι μονάδα μέτρησης πίεσης, ορισμένη στα 101.325 Pa (.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Ατμόσφαιρα (μονάδα) · Δείτε περισσότερα »

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

Βιομηχανία

Κατανομή του ΑΕΠ ανά τομέα και εργατικό δυναμικό βάσει της απασχόλησης. Τα πράσινο, κόκκινο και μπλε συστατικά των χωρών αναλογούν στη γεωργία, τη βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. Η Βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών σε μεγάλη ποσότητα (μαζική παραγωγή).

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Βιομηχανία · Δείτε περισσότερα »

Άνθρακας

Ο άνθρακας (λατινικά: carbonium, αγγλικά: carbon), είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο C και ατομικό αριθμό 6.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και Άνθρακας · Δείτε περισσότερα »

1-προπανιμίνη

Η προπανιμίνη-1 ή 1-ιμινοπροπάνιο ή προπυλιδενιμίνη ή 1-αζαβουτένιο-1 είναι η χημική ένωση με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και 1-προπανιμίνη · Δείτε περισσότερα »

1-προπανόλη

Η 1-προπανόλη (αγγλικά: 1-propanol) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C3H8O, αν και συχνά αποδίδεται με τους ημισυντακτικούς τύπου C3H7OH, CH3CH2CH2OH ή και συντομογραφικά PrOH.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και 1-προπανόλη · Δείτε περισσότερα »

2-προπαναμίνη

Η 2-προπαναμίνη ή 2-αμινοπροπάνιο ή ισοπροπυλαμίνη ή μονοϊσοπροπυλαμίνη (ΜIPΑ: MonoIsoPropylAmine) ή 2-αζωβουτάνιο είναι η πρωτοταγής αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH(NH2)CH3.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και 2-προπαναμίνη · Δείτε περισσότερα »

3 (αριθμός)

Το 3 (τρία) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 2 και πριν από το 4.

Νέος!!: 1-προπαναμίνη και 3 (αριθμός) · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

1-αζωβουτάνιο, 1-αμινοπροπάνιο, CH3CH2CH2NH2, PrNH2, Προπαναμίνη-1, Προπυλαμίνη, ΜPΑ, Μονοπροπυλαμίνη.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »