Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

16ος αιώνας

Δείκτης 16ος αιώνας

1η χιλιετία | 2η χιλιετία | 3η χιλιετία 14ος αιώνας | 15ος αιώνας| 16ος αιώνας | 17ος αιώνας | 18ος αιώνας | Δεκαετία 1500 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 Δεκαετία 1510 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 Δεκαετία 1520 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 Δεκαετία 1530 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 Δεκαετία 1540 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 Δεκαετία 1550 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 Δεκαετία 1560 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 Δεκαετία 1570 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 Δεκαετία 1580 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 Δεκαετία 1590 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 Κατηγορία:Αιώνες Κατηγορία:Νεότερη ιστορία.

107 συγγένειες: 14ος αιώνας, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, ..., 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 15ος αιώνας, 17ος αιώνας, 18ος αιώνας, 1η χιλιετία, 2η χιλιετία, 3η χιλιετία. Αναπτύξτε το δείκτη (57 περισσότερο) »

14ος αιώνας

1η χιλιετία | 2η χιλιετία | 3η χιλιετία 12ος αιώνας | 13ος αιώνας| 14ος αιώνας | 15ος αιώνας | 16ος αιώνας | Δεκαετία 1300 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 Δεκαετία 1310 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 Δεκαετία 1320 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1362 1327 1328 1329 Δεκαετία 1330 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 Δεκαετία 1340 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 Δεκαετία 1350 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 Δεκαετία 1360 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 Δεκαετία 1370 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 Δεκαετία 1380 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 Δεκαετία 1390 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 Κατηγορία:Αιώνες.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 14ος αιώνας · Δείτε περισσότερα »

1500

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1500 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1500 · Δείτε περισσότερα »

1501

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1501 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1501 · Δείτε περισσότερα »

1502

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1502 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1502 · Δείτε περισσότερα »

1503

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1503 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1503 · Δείτε περισσότερα »

1504

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1504 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1504 · Δείτε περισσότερα »

1505

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1505 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1505 · Δείτε περισσότερα »

1506

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1506 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1506 · Δείτε περισσότερα »

1507

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1507 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1507 · Δείτε περισσότερα »

1508

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1508 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1508 · Δείτε περισσότερα »

1509

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1509 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1509 · Δείτε περισσότερα »

1510

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1510 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1510 · Δείτε περισσότερα »

1511

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1511 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1511 · Δείτε περισσότερα »

1512

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1512 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1512 · Δείτε περισσότερα »

1513

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1513 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1513 · Δείτε περισσότερα »

1514

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1514 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1514 · Δείτε περισσότερα »

1515

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1515 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1515 · Δείτε περισσότερα »

1516

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1516 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1516 · Δείτε περισσότερα »

1517

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1517 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1517 · Δείτε περισσότερα »

1518

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1518 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1518 · Δείτε περισσότερα »

1519

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1519 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1519 · Δείτε περισσότερα »

1520

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1520 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1520 · Δείτε περισσότερα »

1521

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1521 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1521 · Δείτε περισσότερα »

1522

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1522 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1522 · Δείτε περισσότερα »

1523

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1523 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1523 · Δείτε περισσότερα »

1524

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1524 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1524 · Δείτε περισσότερα »

1525

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1525 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1525 · Δείτε περισσότερα »

1526

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1526 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1526 · Δείτε περισσότερα »

1527

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1527 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1527 · Δείτε περισσότερα »

1528

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1528 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1528 · Δείτε περισσότερα »

1529

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1529 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1529 · Δείτε περισσότερα »

1530

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1530 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1530 · Δείτε περισσότερα »

1531

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1531 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1531 · Δείτε περισσότερα »

1532

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1532 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1532 · Δείτε περισσότερα »

1533

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1533 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1533 · Δείτε περισσότερα »

1534

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1534 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1534 · Δείτε περισσότερα »

1535

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1535 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1535 · Δείτε περισσότερα »

1536

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1536 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1536 · Δείτε περισσότερα »

1537

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1537 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1537 · Δείτε περισσότερα »

1538

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1538 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1538 · Δείτε περισσότερα »

1539

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1539 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1539 · Δείτε περισσότερα »

1540

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1540 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1540 · Δείτε περισσότερα »

1541

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1541 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1541 · Δείτε περισσότερα »

1542

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1542 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1542 · Δείτε περισσότερα »

1543

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1543 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1543 · Δείτε περισσότερα »

1544

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1544 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1544 · Δείτε περισσότερα »

1545

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1545 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1545 · Δείτε περισσότερα »

1546

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1546 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1546 · Δείτε περισσότερα »

1547

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1547 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1547 · Δείτε περισσότερα »

1548

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1548 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1548 · Δείτε περισσότερα »

1549

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1549 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1549 · Δείτε περισσότερα »

1550

Χωρίς περιγραφή.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1550 · Δείτε περισσότερα »

1551

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1551 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1551 · Δείτε περισσότερα »

1552

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1552 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1552 · Δείτε περισσότερα »

1553

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1553 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1553 · Δείτε περισσότερα »

1554

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1554 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1554 · Δείτε περισσότερα »

1555

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1555 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1555 · Δείτε περισσότερα »

1556

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1556 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1556 · Δείτε περισσότερα »

1557

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1557 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1557 · Δείτε περισσότερα »

1558

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1558 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1558 · Δείτε περισσότερα »

1559

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1559 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1559 · Δείτε περισσότερα »

1560

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1560 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1560 · Δείτε περισσότερα »

1561

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1561 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1561 · Δείτε περισσότερα »

1562

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1562 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1562 · Δείτε περισσότερα »

1563

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1563 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1563 · Δείτε περισσότερα »

1564

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1564 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1564 · Δείτε περισσότερα »

1565

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1565 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1565 · Δείτε περισσότερα »

1566

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1566 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1566 · Δείτε περισσότερα »

1567

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1567 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1567 · Δείτε περισσότερα »

1568

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1568 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1568 · Δείτε περισσότερα »

1569

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1569 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1569 · Δείτε περισσότερα »

1570

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1570 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1570 · Δείτε περισσότερα »

1571

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1571 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1571 · Δείτε περισσότερα »

1572

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1572 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1572 · Δείτε περισσότερα »

1573

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1573 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1573 · Δείτε περισσότερα »

1574

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1574 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1574 · Δείτε περισσότερα »

1575

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1575 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1575 · Δείτε περισσότερα »

1576

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1576 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1576 · Δείτε περισσότερα »

1577

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1577 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1577 · Δείτε περισσότερα »

1578

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1578 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1578 · Δείτε περισσότερα »

1579

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1579 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1579 · Δείτε περισσότερα »

1580

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1580 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1580 · Δείτε περισσότερα »

1581

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1581 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1581 · Δείτε περισσότερα »

1582

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1582 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1582 · Δείτε περισσότερα »

1583

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1583 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1583 · Δείτε περισσότερα »

1584

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1584 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1584 · Δείτε περισσότερα »

1585

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1585 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1585 · Δείτε περισσότερα »

1586

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1586 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1586 · Δείτε περισσότερα »

1587

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1587 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1587 · Δείτε περισσότερα »

1588

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1588 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1588 · Δείτε περισσότερα »

1589

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1589 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1589 · Δείτε περισσότερα »

1590

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1590 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1590 · Δείτε περισσότερα »

1591

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1591 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1591 · Δείτε περισσότερα »

1592

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1591 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1592 · Δείτε περισσότερα »

1593

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1593 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1593 · Δείτε περισσότερα »

1594

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1594 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1594 · Δείτε περισσότερα »

1595

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1595 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1595 · Δείτε περισσότερα »

1596

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1596 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1596 · Δείτε περισσότερα »

1597

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1597 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1597 · Δείτε περισσότερα »

1598

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1598 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1598 · Δείτε περισσότερα »

1599

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 1599 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1599 · Δείτε περισσότερα »

15ος αιώνας

1η χιλιετία | 2η χιλιετία | 3η χιλιετία 13ος αιώνας | 14ος αιώνας| 15ος αιώνας | 16ος αιώνας | 17ος αιώνας |.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 15ος αιώνας · Δείτε περισσότερα »

17ος αιώνας

1η χιλιετία | 2η χιλιετία | 3η χιλιετία 15ος αιώνας | 16ος αιώνας| 17ος αιώνας | 18ος αιώνας | 19ος αιώνας | Ο 17ος αιώνας άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1601 και τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου του 1700, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 17ος αιώνας · Δείτε περισσότερα »

18ος αιώνας

1η χιλιετία | 2η χιλιετία | 3η χιλιετία 16ος αιώνας | 17ος αιώνας| 18ος αιώνας | 19ος αιώνας | 20ός αιώνας |.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 18ος αιώνας · Δείτε περισσότερα »

1η χιλιετία

1η χιλιετία π.Χ. | 1η χιλιετία | 2η χιλιετία 1ος αιώνας | 2ος αιώνας| 3ος αιώνας | 4ος αιώνας | 5ος αιώνας 6ος αιώνας | 7ος αιώνας| 8ος αιώνας | 9ος αιώνας | 10ος αιώνας Η 1η χιλιετία είναι η περίοδος που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου, 1 μ.Χ., και τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου, 1000 μ.Χ., κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 1η χιλιετία · Δείτε περισσότερα »

2η χιλιετία

1η χιλιετία | 2η χιλιετία | 3η χιλιετία 11ος αιώνας| 12ος αιώνας | 13ος αιώνας | 14ος αιώνας | 15ος αιώνας16ος αιώνας| 17ος αιώνας | 18ος αιώνας | 19ος αιώνας | 20ός αιώνας Η δεύτερη χιλιετία ήταν η χρονική περίοδος που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1001 κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο και τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2000 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 2η χιλιετία · Δείτε περισσότερα »

3η χιλιετία

2η χιλιετία | 3η χιλιετία | —— 21ος αιώνας Στη σημερινή ιστορία, η τρίτη χιλιετία είναι μια χρονική περίοδος που σύμφωνα με επίσημες πηγές, όπως το Ναυτικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών υποστηρίζει ότι άρχισε στην 1η Ιανουαρίου 2001 και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 3000, από το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Νέος!!: 16ος αιώνας και 3η χιλιετία · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »