Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Εγκαθιστώ
Ταχύτερη από τον browser!
 

2,2-διμεθυλοβουτάνιο

Δείκτης 2,2-διμεθυλοβουτάνιο

Το 2,2-διμεθυλοβουτάνιο ή νεοεξάνιο είναι ένα αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C6H14 και σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)3CCH2CH3.

7 συγγένειες: Ατομική μονάδα μάζας, Εξάνιο, 2,2-διμεθυλοπεντάνιο, 2,3-διμεθυλοβουτάνιο, 2-μεθυλοπεντάνιο, 3,3-διμεθυλοπεντάνιο, 3-μεθυλοπεντάνιο.

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: 2,2-διμεθυλοβουτάνιο και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

Εξάνιο

Το (κανονικό) εξάνιο είναι οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C6H14, αν και λόγω της ύπαρξης ισομερών, χρησιμοποιούνται περισσότερο ημισυντακτικοί τύποι, συχνά με τη χρήση συντομογραφικών συμβολισμών, όπως Pr2 και CH3(CH2)4CH3. Το χημικά καθαρό εξάνιο, στις «συνηθισμένες συνθήκες», δηλαδή σε θερμοκρασία 25 °C και υπό πίεση 1 atm, είναι άχρωμο και άοσμο υγρό, με θερμοκρασία βρασμού περίπου 70 °C.

Νέος!!: 2,2-διμεθυλοβουτάνιο και Εξάνιο · Δείτε περισσότερα »

2,2-διμεθυλοπεντάνιο

Το 2,2-διμεθυλοπεντάνιο ή νεοεπτάνιο είναι ένα από τα ισομερή θέσης του επτανίου.

Νέος!!: 2,2-διμεθυλοβουτάνιο και 2,2-διμεθυλοπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

2,3-διμεθυλοβουτάνιο

Το 2,3-διμεθυλοβουτάνιο ή διισοπροπύλιο είναι ένα αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C6H14 και σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2CHCH(CH3)2.

Νέος!!: 2,2-διμεθυλοβουτάνιο και 2,3-διμεθυλοβουτάνιο · Δείτε περισσότερα »

2-μεθυλοπεντάνιο

Το ισοεξάνιο ή 2-μεθυλοπεντάνιο είναι ένα αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C6H14 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH(CH3)2.

Νέος!!: 2,2-διμεθυλοβουτάνιο και 2-μεθυλοπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

3,3-διμεθυλοπεντάνιο

Το 3,3-διμεθυλοπεντάνιο είναι ένα από τα ισομερή θέσης του επτανίου.

Νέος!!: 2,2-διμεθυλοβουτάνιο και 3,3-διμεθυλοπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

3-μεθυλοπεντάνιο

Το 3-μεθυλοπεντάνιο είναι ένα αλκάνιο δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C6H14 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH(CH3)CH2CH3.

Νέος!!: 2,2-διμεθυλοβουτάνιο και 3-μεθυλοπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

(CH3)3CCH2CH3, NpMe, TBuEt, Νεοεξάνιο.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »