Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

2-φθοροβουτάνιο

Δείκτης 2-φθοροβουτάνιο

Tα 2-φθοροβουτάνια είναι ένα ζεύγος χειρόμορφων οπτικών ισομερών οργανικών χημικών ενώσεων, που περιέχουν άνθρακα, υδρογόνο και φθόριο, με χημικό τύπο C4H9F και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CHFCH3.

18 συγγένειες: Χειρομορφία (χημεία), Μεθυλο-1-φθοροπροπάνιο, Μεθυλο-2-φθοροπροπάνιο, Ατμόσφαιρα (μονάδα), Ατομική μονάδα μάζας, Δεσμός άνθρακα - φθορίου, Δεσμός άνθρακα - υδρογόνου, Δεσμός σ, 1-βουτένιο, 1-φθοροβουτάνιο, 2-βουτένιο, 2-μεθυλο-2-φθοροβουτάνιο, 2-μεθυλοβουτανονιτρίλιο, 2-φθοροπεντάνιο, 2-χλωροβουτάνιο, 3 (αριθμός), 3-μεθυλο-2-φθοροβουτάνιο, 3-φθοροπεντάνιο.

Χειρομορφία (χημεία)

Διάταξη ατόμων στα δύο εναντιομερή ενός '''χειρόμορφου''' μορίου (αμινοξύ), σε αντιστοιχία με την διάταξη των δακτύλων στα δύο χέρια. Η χειρομορφία συνίσταται στο ότι πρόκειται περί κατοπτρικών ειδώλων, τα οποία όμως δεν συμπίπτουν αν μετατεθούν το ένα πάνω στο άλλο. Χειρομορφία ονομάζεται στη χημεία (στην κρυσταλλογραφία καλείται και εναντιομορφία) η διάταξη ατόμων στον χώρο, στην οποία ορισμένες πράξεις συμμετρίας, για παράδειγμα ο αντικατοπτρισμός ως προς ένα επίπεδο, δεν οδηγούν στην αυτοαπεικόνιση.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και Χειρομορφία (χημεία) · Δείτε περισσότερα »

Μεθυλο-1-φθοροπροπάνιο

To μεθυλο-1-φθοροπροπάνιο ή ισοβουτυλοφθορίδιο είναι ένα υγρό (στις συνηθισμένες συνθήκες, T.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και Μεθυλο-1-φθοροπροπάνιο · Δείτε περισσότερα »

Μεθυλο-2-φθοροπροπάνιο

To μεθυλο-2-φθοροπροπάνιο ή τριτοταγές βουτυλοφθορίδιο είναι ένα υγρό (στις συνηθισμένες συνθήκες, T.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και Μεθυλο-2-φθοροπροπάνιο · Δείτε περισσότερα »

Ατμόσφαιρα (μονάδα)

Η (κανονική) ατμόσφαιρα (σύμβολο: atm, αγγλικά: atmosphere) είναι μονάδα μέτρησης πίεσης, ορισμένη στα 101.325 Pa (.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και Ατμόσφαιρα (μονάδα) · Δείτε περισσότερα »

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

Δεσμός άνθρακα - φθορίου

Τα στατιστικά φορτία του πολωμένου δεσμού άνθρακα - φθορίου Ο δεσμός άνθρακα - φθορίου (C-F) είναι ένας πολωμένος ομοιοπολικός δεσμός ανάμεσα σε ένα άτομο άνθρακα και ένα άτομο φθορίου, που βρίσκεται σε όλες τις οργανοφθοριούχες ενώσεις.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και Δεσμός άνθρακα - φθορίου · Δείτε περισσότερα »

Δεσμός άνθρακα - υδρογόνου

Ο δεσμός άνθρακα - υδρογόνου (C-H) είναι ένας ομοιοπολικός χημικός δεσμός τύπου σ μεταξύ ενός ατόμου άνθρακα και ενός ατόμου υδρογόνου, που μπορεί να βρεθεί σε πολλές οργανικές ενώσεις.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και Δεσμός άνθρακα - υδρογόνου · Δείτε περισσότερα »

Δεσμός σ

Δεσμός σ μεταξύ δύο ατόμων: Εντοπισμός της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 1s + 1s σ* αντιδεσμικό μοριακό τροχιακό στο μόριο του (δι)υδρογόνου (Η2) με δεσμικό διάγραμμα Οι δεσμοί σ, στη χημεία, είναι ο ισχυρότερος τύπος ομοιοπολικού δεσμού.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και Δεσμός σ · Δείτε περισσότερα »

1-βουτένιο

Το 1-βουτένιο είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με χημικό τύπο C4H8 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και 1-βουτένιο · Δείτε περισσότερα »

1-φθοροβουτάνιο

To 1-φθοροβουτάνιο είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και φθόριο, με χημικό τύπο C4H9F, αλλά συχνά αποδίδεται με το σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH2F.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και 1-φθοροβουτάνιο · Δείτε περισσότερα »

2-βουτένιο

Τα 2-βουτένια (Ε-2-βουτένιο και Z-2-βουτένιο, αντίστοιχα) είναι δύο (2) γεωμετρικά ισομερείς οργανικές χημικές ενώσεις, που περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C4H8 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και 2-βουτένιο · Δείτε περισσότερα »

2-μεθυλο-2-φθοροβουτάνιο

To 2-μεθυλο-2-φθοροβουτάνιο ή 2-μεθυλο-2-βουτυλοφθορίδιο, είναι ένα αλκυλογονίδιο.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και 2-μεθυλο-2-φθοροβουτάνιο · Δείτε περισσότερα »

2-μεθυλοβουτανονιτρίλιο

Το 2-μεθυλοβουτανονιτρίλιο ή δευτεροταγές βουτυλοκυανίδιο ή 2-κυανοβουτάνιο ή 1-αζα-3-μεθυλοπεντίνιο-1, σε δύο οπτικά ισομερή που συμβολίζονται R- και S-, αντίστοιχα, είναι ένα νιτρίλιο, με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH(CH3)CN.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και 2-μεθυλοβουτανονιτρίλιο · Δείτε περισσότερα »

2-φθοροπεντάνιο

To 2-φθοροπεντάνιο ή 2-πεντυλοφθορίδιο, σε δύο (2) οπτικά ισομερή, είναι ένα υγρό (στις συνηθισμένες συνθήκες, T.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και 2-φθοροπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

2-χλωροβουτάνιο

To 2-χλωροβουτάνιο ή 2-βουτυλοχλωρίδιο ή δευτεροταγές βουτυλοχλωρίδιο, σε δύο (2) οπτικά ισομερή, είναι ένα υγρό (στις συνηθισμένες συνθήκες, T.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και 2-χλωροβουτάνιο · Δείτε περισσότερα »

3 (αριθμός)

Το 3 (τρία) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 2 και πριν από το 4.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και 3 (αριθμός) · Δείτε περισσότερα »

3-μεθυλο-2-φθοροβουτάνιο

To 3-μεθυλο-2-φθοροβουτάνιο ή 3-μεθυλο-2-βουτυλοφθορίδιο, σε δύο (2) οπτικά ισομερή, είναι ένα αλκυλογονίδιο.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και 3-μεθυλο-2-φθοροβουτάνιο · Δείτε περισσότερα »

3-φθοροπεντάνιο

To 3-φθοροπεντάνιο ή 3-πεντυλοφθορίδιο, είναι ένα υγρό (στις συνηθισμένες συνθήκες, T.

Νέος!!: 2-φθοροβουτάνιο και 3-φθοροπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »