Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

2-χλωροπροπάνιο

Δείκτης 2-χλωροπροπάνιο

Το 2-χλωροπροπάνιο ή ισοπροπυλοχλωρίδιο είναι μια χημική ένωση με χημικό τύπο C3H7Cl.

6 συγγένειες: Ατομική μονάδα μάζας, 1-χλωροπροπάνιο, 2-ιωδοπροπάνιο, 2-φθοροπροπάνιο, 2-χλωροβουτάνιο, 2-προπανόλη.

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: 2-χλωροπροπάνιο και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

1-χλωροπροπάνιο

Το 1-χλωροπροπάνιο είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και χλώριο, με χημικό τύπο C3H7Cl και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2Cl.

Νέος!!: 2-χλωροπροπάνιο και 1-χλωροπροπάνιο · Δείτε περισσότερα »

2-ιωδοπροπάνιο

Το 2-ιωδοπροπάνιο ή 2-προπυλιωδίδιο ή ισοπροπυλιωδίδιο είναι μια χημική ένωση με χημικό τύπο C3H7I.

Νέος!!: 2-χλωροπροπάνιο και 2-ιωδοπροπάνιο · Δείτε περισσότερα »

2-φθοροπροπάνιο

To 2-φθοροπροπάνιο είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και φθόριο, με χημικό τύπο C3H7F, αλλά συχνά αποδίδεται με το σύντομο συντακτικό τύπο CH3CHFCH3.

Νέος!!: 2-χλωροπροπάνιο και 2-φθοροπροπάνιο · Δείτε περισσότερα »

2-χλωροβουτάνιο

To 2-χλωροβουτάνιο ή 2-βουτυλοχλωρίδιο ή δευτεροταγές βουτυλοχλωρίδιο, σε δύο (2) οπτικά ισομερή, είναι ένα υγρό (στις συνηθισμένες συνθήκες, T.

Νέος!!: 2-χλωροπροπάνιο και 2-χλωροβουτάνιο · Δείτε περισσότερα »

2-προπανόλη

Η 2-προπανόλη είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με χημικό τύπο C3H8O, αν και παριστάνεται συχνά και με τους τύπους (CH3)2CHOH, CH3CH(OH)CH3 και iPrOH.

Νέος!!: 2-χλωροπροπάνιο και 2-προπανόλη · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »