Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

2 (αριθμός)

Δείκτης 2 (αριθμός)

τράπουλας. Το 2 (δύο)() είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 1 και πριν από το 3.

33 συγγένειες: Οξυγόνο, Πλοίο γραμμής, Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων, Πεπτίδιο, Πυρίτιο, Πυροβόλο, Υδρογόνο, Φωσφόρος, Χημικό είδος, Μόριο, Θείο, Ημιολία, Αρσενικό, Αζάνια, Ακολουθία Φιμπονάτσι, Ανόργανα βοράνια, Ανόργανα σιλάνια, Ατομικό βάρος, Ατομικό τροχιακό, Βήτα, Βόριο, Γερμάνιο, Γερμανάνιο, Δίκροτο, Διήρης, Διατομικό μόριο, Άζωτο, Άνθρακας, Άτομο, Ιστιοφόρο, 1 (αριθμός), 3 (αριθμός), 9223372036854775807 (αριθμός).

Οξυγόνο

Το οξυγόνο (αγγλικά: oxygen) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο O και ατομικό αριθμό 8.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Οξυγόνο · Δείτε περισσότερα »

Πλοίο γραμμής

Με τον όρο πλοίο γραμμής καθιερώθηκε τελευταία να χαρακτηρίζεται κάθε πλοίο που εκτελεί ακτοπλοϊκή γραμμή, αντί του ορθού όρου δρομολογημένο πλοίο.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Πλοίο γραμμής · Δείτε περισσότερα »

Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων

Ο περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων είναι ένας κατάλογος, σε μορφή πίνακα, των χημικών στοιχείων, σε μια διάταξη οργανωμένη με βάση τον ατομικό αριθμό του, την ηλεκτρονική δομή και τις επαναλαμβανόμενες χημικές τους ιδιότητες.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων · Δείτε περισσότερα »

Πεπτίδιο

Με το όνομα πεπτίδιο (peptide) χαρακτηρίζεται στη Βιολογία και Βιοχημεία οποιαδήποτε ομάδα οργανικών ενώσεων που αποτελείται από δύο ή περισσότερα αμινοξέα τα οποία και συνδέονται με χημικό δεσμό που ονομάζεται εν προκειμένω πεπτιδικός δεσμός ή δεσμός πεπτιδίων.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Πεπτίδιο · Δείτε περισσότερα »

Πυρίτιο

Το πυρίτιο (λατινικά silicium και αγγλικά: silicon) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο Si, ατομικό αριθμό 14 και ατομική μάζα 28,0855 amu.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Πυρίτιο · Δείτε περισσότερα »

Πυροβόλο

Το πυροβόλο είναι ένα φορητό όπλο με κάννη που εκτοξεύει ένα ή περισσότερα βλήματα, συνήθως από την δράση μιας εκρηκτικής δύναμης.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Πυροβόλο · Δείτε περισσότερα »

Υδρογόνο

To υδρογόνο (λατινικά: hydrogenium, αγγλικά: hydrogen) είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο H και ατομικό αριθμό 1.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Υδρογόνο · Δείτε περισσότερα »

Φωσφόρος

Ο φωσφόρος (αγγλικά: phosphorus) είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο P, ατομικό αριθμό 15 και ατομικό βάρος 30,97376 amu.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Φωσφόρος · Δείτε περισσότερα »

Χημικό είδος

Χημικό είδος είναι ένα σύνολο από χημικώς όμοιες μοριακές οντότητες, (άτομα, μόρια, ιόντα, μοριακά θραύσματα ή μοριακές διαμορφώσεις) οι οποίες όταν υποβάλλονται σε μία χημική διαδικασία (χημική ανάλυση ή χημική μέτρηση) τους αποδίδεται το ίδιο σύνολο από ενεργειακές στάθμες στη χρονική κλίμακα του πειράματος.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Χημικό είδος · Δείτε περισσότερα »

Μόριο

Στην επιστήμη, ως μόριο χαρακτηρίζεται το ελάχιστο συστατικό ενός στοιχείου ή μιας ένωσης (μιας καθαρής ουσίας) που μπορεί να υπάρξει σε ελεύθερη κατάσταση, διατηρώντας τις χημικές ιδιότητες των μερών του στοιχείου ή της ένωσης που το αποτελούν.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Μόριο · Δείτε περισσότερα »

Θείο

Το θείο (λατινικά: sulphur) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο S και ατομικό αριθμό 16.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Θείο · Δείτε περισσότερα »

Ημιολία

Η ημιολία (ή γολέτα ή σκούνα) ήταν τύπος ιστιοφόρου πλοίου δύο κατηγοριών.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Ημιολία · Δείτε περισσότερα »

Αρσενικό

Το σύμβολο του αρσενικού φύλου. Αρσενικός οργανισμός στη φυσιολογία είναι το φύλο που παράγει σπέρμα.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Αρσενικό · Δείτε περισσότερα »

Αζάνια

αμμωνίας, που είναι το απλούστερο αζάνιο Τα αζάνια (κυριολεκτικά) είναι άκυκλα και κορεσμένα υδράζωτα, δηλαδή χημικές ενώσεις που αποτελούνται μόνο από υδρογόνο και άζωτο.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Αζάνια · Δείτε περισσότερα »

Ακολουθία Φιμπονάτσι

Στα Μαθηματικά, οι Αριθμοί Φιμπονάτσι είναι οι αριθμοί της παρακάτω ακέραιας ακολουθίας: Εξ ορισμού, οι πρώτοι δύο αριθμοί Φιμπονάτσι είναι το 0 και το 1, και κάθε επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Ακολουθία Φιμπονάτσι · Δείτε περισσότερα »

Ανόργανα βοράνια

Βοράνιο (BH3). Διβοράνιο(6) (B2H6). Πενταβοράνιο (B5H9). Δεκαβοράνιο (B10H14). Δωδεκαϋδροδωδεκαβορανικό(-2) (B12H12)2-. Τα «βοράνια» είναι μια σχετικά μεγάλη ομάδα χημικών ενώσεων με γενικό τύπο BxHy.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Ανόργανα βοράνια · Δείτε περισσότερα »

Ανόργανα σιλάνια

Τα «ανόργανα σιλάνια» είναι μια ανόργανη ομόλογη σειρά χημικών ενώσεων που περιέχουν πυρίτιο και υδρογόνο, χωρίς κανένα διπλό, τριπλό δεσμό ή δακτύλιο.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Ανόργανα σιλάνια · Δείτε περισσότερα »

Ατομικό βάρος

Το ατομικό βάρος (ΑΒ) ή (σχετική ή μέση) ατομική μάζα (Ar) είναι ένας αριθμός που αναφέρεται σε ένα στοιχείο ή σε ένα ισότοπο ενός στοιχείου.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Ατομικό βάρος · Δείτε περισσότερα »

Ατομικό τροχιακό

Το ατομικό τροχιακό είναι έννοια η οποία εισήχθη στις αρχές του 20ού αιώνα μέσω της κβαντικής θεωρίας και η οποία προσδιορίζει μια περιοχή του τρισδιάστατου χώρου στην οποία υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Ατομικό τροχιακό · Δείτε περισσότερα »

Βήτα

Το βήτα (παλαιά γραφή: βῆτα· κεφαλαίο Β, πεζό β και ϐ) είναι το δεύτερο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Βήτα · Δείτε περισσότερα »

Βόριο

Το βόριο (αγγλικά: boron) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο B και ατομικό αριθμό 5.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Βόριο · Δείτε περισσότερα »

Γερμάνιο

Το γερμάνιο (λατινικά germanium) είναι το χημικό στοιχείο με σύμβολο Ge, ατομικό αριθμό 32 και σχετική ατομική μάζα 72,63(1).

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Γερμάνιο · Δείτε περισσότερα »

Γερμανάνιο

To (μονο)γερμανάνιο (αγγλικά: germane) είναι ανόργανη δυαδική χημική ένωση, που περιέχει γερμάνιο και υδρογόνο, με μοριακό τύπο GeH4.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Γερμανάνιο · Δείτε περισσότερα »

Δίκροτο

Το δίκροτο είναι πολεμικό πλοίο μικρότερο από Τρίκροτο αλλά περισσότερο ευέλικτο.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Δίκροτο · Δείτε περισσότερα »

Διήρης

Η διήρης ήταν τύπος αρχαίου ελληνικού κωπήλατου, πολεμικού πλοίου σε αντιδιαστολή με το "στρογγυλό" που ήταν φορτηγό κωπήλατο πλοίο και όχι "αμφίπλωρο" όπως ήταν εκείνο.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Διήρης · Δείτε περισσότερα »

Διατομικό μόριο

διαζώτου, (N2). Ένα διατομικό μόριο (αγγλικά: diatomic molecule) είναι μόριο χημικής ουσίας που αποτελείται από μόνο δύο (2) άτομα, του ίδιου ή διαφορετικών χημικών στοιχείων.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Διατομικό μόριο · Δείτε περισσότερα »

Άζωτο

Το άζωτο (λατινικά: nitrogenium, αγγλικά: nitrogen) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο N και ατομικό αριθμό 7.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Άζωτο · Δείτε περισσότερα »

Άνθρακας

Ο άνθρακας (λατινικά: carbonium, αγγλικά: carbon), είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο C και ατομικό αριθμό 6.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Άνθρακας · Δείτε περισσότερα »

Άτομο

Στη χημεία και τη φυσική, το άτομο (ετυμ.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Άτομο · Δείτε περισσότερα »

Ιστιοφόρο

Ως Ιστιοφόρο χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε σκάφος ή πλωτό ναυπήγημα που αποκλειστικό μέσο πρόωσής του έχει την αιολική ενέργεια (τον άνεμο) επί των ιστίων του (πανιά) τα οποία και φέρει, εξ ου και η ονομασία του.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και Ιστιοφόρο · Δείτε περισσότερα »

1 (αριθμός)

Εξέλιξη του συμβολισμού του ψηφίου 1. Το 1 (ένα)() είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 0 και πριν από το 2.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και 1 (αριθμός) · Δείτε περισσότερα »

3 (αριθμός)

Το 3 (τρία) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 2 και πριν από το 4.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και 3 (αριθμός) · Δείτε περισσότερα »

9223372036854775807 (αριθμός)

Το 9.223.372.036.854.775.807 αποτελεί σύνθετο αριθμό ίσο με 263 -1, ο οποίος ολογράφως εκφράζεται ως εννέα πεντάκις εκατομμύρια διακόσια είκοσι τρία τετράκις εκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα δύο τρισεκατομμύρια τριάντα έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια επτά.

Νέος!!: 2 (αριθμός) και 9223372036854775807 (αριθμός) · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

-2 (αριθμός).

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »