Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

3-μεθυλεξάνιο

Δείκτης 3-μεθυλεξάνιο

Το 3-μεθυλεξάνια (για την ακρίβεια τα 3-μεθυλεξάνια, δηλαδή το 3R-μεθυλεξάνιo και το 3S-μεθυλεξάνιo) είναι το απλούστερο ζεύγος εναντιομερών αλκανίων και ισομερές θέσης του επτανίου.

12 συγγένειες: Ατομική μονάδα μάζας, Ισομέρεια, 1,1,1-τριχλωραιθάνιο, 2,2-διμεθυλοπεντάνιο, 2,3-διμεθυλοπεντάνιο, 2,3-διμεθυλεξάνιο, 2,4-διμεθυλοπεντάνιο, 2,4-διμεθυλεξάνιο, 2-μεθυλεξάνιο, 3,3-διμεθυλοπεντάνιο, 3-μεθυλεπτάνιο, 4-μεθυλεπτάνιο.

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

Ισομέρεια

Γενικά ο όρος ισομέρεια σημαίνει κατανομή σε ίσα μέρη.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και Ισομέρεια · Δείτε περισσότερα »

1,1,1-τριχλωραιθάνιο

Η χημική ένωση 1,1,1-τριχλωραιθάνιο είναι χλωριούχος υδρογονάνθρακας που χρησιμοποιούνταν έως πρόσφατα ως βιομηχανικός διαλύτης.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και 1,1,1-τριχλωραιθάνιο · Δείτε περισσότερα »

2,2-διμεθυλοπεντάνιο

Το 2,2-διμεθυλοπεντάνιο ή νεοεπτάνιο είναι ένα από τα ισομερή θέσης του επτανίου.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και 2,2-διμεθυλοπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

2,3-διμεθυλοπεντάνιο

Το 2,3-διμεθυλοπεντάνιο (για την ακρίβεια τα 2,3-διμεθυλοπεντάνια, αφού υπάρχουν δύο (2) εναντιομερή: 2,3R-διμεθυλοπεντάνιο και το 2,3S-διμεθυλοπεντάνιο, που όμως διαφέρουν μόνο ως προς τη φορά της γωνίας πόλωσης του πολωμένου φωτός) είναι ένα από τα ισομερή θέσης του επτανίου.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και 2,3-διμεθυλοπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

2,3-διμεθυλεξάνιο

Το 2,3-διμεθυλεξάνιο (σε δύο οπτικά εναντιομερή) είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CΗ3)2CHCH(CH3)(CH2)2CΗ3.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και 2,3-διμεθυλεξάνιο · Δείτε περισσότερα »

2,4-διμεθυλοπεντάνιο

Το 2,4-διμεθυλοπεντάνιο είναι ένα από τα ισομερή θέσης του επτανίου.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και 2,4-διμεθυλοπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

2,4-διμεθυλεξάνιο

Το 2,4-διμεθυλεξάνιο (σε δύο οπτικά εναντιομερή) είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CΗ3)2CHCH2CH(CH3)CH2CΗ3.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και 2,4-διμεθυλεξάνιο · Δείτε περισσότερα »

2-μεθυλεξάνιο

Το 2-μεθυλεξάνιο ή ισοεπτάνιο είναι ένα ισομερές θέσης του επτανίου.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και 2-μεθυλεξάνιο · Δείτε περισσότερα »

3,3-διμεθυλοπεντάνιο

Το 3,3-διμεθυλοπεντάνιο είναι ένα από τα ισομερή θέσης του επτανίου.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και 3,3-διμεθυλοπεντάνιο · Δείτε περισσότερα »

3-μεθυλεπτάνιο

Τo 3-μεθυλεπτάνιο (σε δύο οπτικά εναντιομερή) είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3(CH2)6CH3 και μια διακλάδωση.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και 3-μεθυλεπτάνιο · Δείτε περισσότερα »

4-μεθυλεπτάνιο

Το 4-μεθυλεπτάνιο είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο CΗ3(CH2)2CH(CH3)CH2)2CΗ3.

Νέος!!: 3-μεθυλεξάνιο και 4-μεθυλεπτάνιο · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »