Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Εγκαθιστώ
Ταχύτερη από τον browser!
 

3-μεθυλεπτάνιο

Δείκτης 3-μεθυλεπτάνιο

Τo 3-μεθυλεπτάνιο (σε δύο οπτικά εναντιομερή) είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3(CH2)6CH3 και μια διακλάδωση.

8 συγγένειες: Αιθυλεξάνιο, Ατομική μονάδα μάζας, 1,1,1-τριχλωραιθάνιο, 2,2-διμεθυλεξάνιο, 2,3-διμεθυλεξάνιο, 2,4-διμεθυλεξάνιο, 2-μεθυλεπτάνιο, 4-μεθυλεπτάνιο.

Αιθυλεξάνιο

Το αιθυλεξάνιο είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CΗ3CH2)2CH(CH2)2CH3.

Νέος!!: 3-μεθυλεπτάνιο και Αιθυλεξάνιο · Δείτε περισσότερα »

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: 3-μεθυλεπτάνιο και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

1,1,1-τριχλωραιθάνιο

Η χημική ένωση 1,1,1-τριχλωραιθάνιο είναι χλωριούχος υδρογονάνθρακας που χρησιμοποιούνταν έως πρόσφατα ως βιομηχανικός διαλύτης.

Νέος!!: 3-μεθυλεπτάνιο και 1,1,1-τριχλωραιθάνιο · Δείτε περισσότερα »

2,2-διμεθυλεξάνιο

Το 2,2-διμεθυλεξάνιο είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)3C(CH2)3CH3.

Νέος!!: 3-μεθυλεπτάνιο και 2,2-διμεθυλεξάνιο · Δείτε περισσότερα »

2,3-διμεθυλεξάνιο

Το 2,3-διμεθυλεξάνιο (σε δύο οπτικά εναντιομερή) είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CΗ3)2CHCH(CH3)(CH2)2CΗ3.

Νέος!!: 3-μεθυλεπτάνιο και 2,3-διμεθυλεξάνιο · Δείτε περισσότερα »

2,4-διμεθυλεξάνιο

Το 2,4-διμεθυλεξάνιο (σε δύο οπτικά εναντιομερή) είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CΗ3)2CHCH2CH(CH3)CH2CΗ3.

Νέος!!: 3-μεθυλεπτάνιο και 2,4-διμεθυλεξάνιο · Δείτε περισσότερα »

2-μεθυλεπτάνιο

Το 2-μεθυλεπτάνιο είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CΗ3)2CH(CH2)4CΗ3.

Νέος!!: 3-μεθυλεπτάνιο και 2-μεθυλεπτάνιο · Δείτε περισσότερα »

4-μεθυλεπτάνιο

Το 4-μεθυλεπτάνιο είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο CΗ3(CH2)2CH(CH3)CH2)2CΗ3.

Νέος!!: 3-μεθυλεπτάνιο και 4-μεθυλεπτάνιο · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »