Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Κατεβάστε
Ταχύτερη από τον browser!
 

3-πεντανόνη

Δείκτης 3-πεντανόνη

Η πεντανόνη-3 ή 3-οξοπεντάνιο ή γ-κετοπεντάνιο ή διαιθυλοκετόνη ή διαιθυλοφορμαλδεΰδη είναι μια χημική ένωση με χημικό τύπο C5H10O και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2COCH2CH3 ή συντομογραφικά Ετ2CO ή DEK (DiEthylKetone).

7 συγγένειες: Κυκλοπεντανόλη, Πεντανάλη, Μεθυλοβουτανόνη, Αιθυλοκυκλοπροπυλαιθέρας, Ατομική μονάδα μάζας, 1-μεθυλοκυκλοβουτανόλη, 2-πεντανόνη.

Κυκλοπεντανόλη

Η κυκλοπεντανόλη ή κυκλοπεντυλική αλκοόλη ή υδροξυκυκλοπεντάνιο είναι ονομασία μιας κυκλοαλκανόλης, δηλαδή κορεσμένης μονοκυκλικής μονοσθενής αλκοόλης.

Νέος!!: 3-πεντανόνη και Κυκλοπεντανόλη · Δείτε περισσότερα »

Πεντανάλη

Η πεντανάλη ή βαλεραλδεΰδη (αγγλικά: pentanal) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, Οξυγόνο και Υδρογόνο, με μοριακό τύπο C5H10O, αν και συχνά γράφεται πιο αναλυτικά ως CH3CH2CH2CH2CHO ή και (συντομογραφικά) BuCHO.

Νέος!!: 3-πεντανόνη και Πεντανάλη · Δείτε περισσότερα »

Μεθυλοβουτανόνη

Η μεθυλοβουτανόνη ή ισοπροπυλομεθυλοκετόνη ή προπυλομεθυλοφορμαλδεΰδη είναι μια χημική ένωση με χημικό τύπο C5H10O και σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2CHCOCH3 ή συντομογραφικά iPrCOMe ή IMK (IsopropylMethylKetone).

Νέος!!: 3-πεντανόνη και Μεθυλοβουτανόνη · Δείτε περισσότερα »

Αιθυλοκυκλοπροπυλαιθέρας

Ο αιθυλοκυκλοπροπυλαιθέρας ή αιθυξυκυκλοπροπάνιο ή αιθυλοκυκλοπροπυλοξείδιο είναι μια οργανική ένωση σύντομο συντακτικό τύπο 100 px.

Νέος!!: 3-πεντανόνη και Αιθυλοκυκλοπροπυλαιθέρας · Δείτε περισσότερα »

Ατομική μονάδα μάζας

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Νέος!!: 3-πεντανόνη και Ατομική μονάδα μάζας · Δείτε περισσότερα »

1-μεθυλοκυκλοβουτανόλη

Η 1-μεθυλοκυκλοβουτανόλη ή 1-μεθυλο-1-υδροξυκυκλοβουτάνιο είναι ονομασία μιας κυκλοαλκανόλης, δηλαδή κορεσμένης μονοκυκλικής μονοσθενής αλκοόλης.

Νέος!!: 3-πεντανόνη και 1-μεθυλοκυκλοβουτανόλη · Δείτε περισσότερα »

2-πεντανόνη

Η πεντανόνη-2 ή 2-οξοπεντάνιο ή β-κετοπεντάνιο ή μεθυλοπροπυλοκετόνη ή μεθυλοπροπυλοφορμαλδεΰδη είναι μια χημική ένωση με χημικό τύπο C5H10O και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2COCH3 ή συντομογραφικά PrCOMe ή MPK (MethylPropylKetone).

Νέος!!: 3-πεντανόνη και 2-πεντανόνη · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

Πεντανόνη-3.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »