Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

4-μεθυλοπυριδίνη

Δείκτης 4-μεθυλοπυριδίνη

Η 4-μεθυλοπυριδίνη ή 4-πικολίνη (αγγλικά 4-methylpyridine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C6H7N.

45 συγγένειες: C6H7N, Κανονικές συνθήκες, Κατάλυση, Κλίμακα Κελσίου, Κοβάλτιο, Οργανική ένωση, Οξείδιο, Οσμή, Προπίνιο, Πυριδίνη, Σταθερά διάστασης οξέος, Ταυτομέρεια, Τολουόλιο, Υδροκυάνιο, Φάρμακο, Φυματίωση, Χημική ένωση, Χημική αντίδραση, Χημικός τύπος, Ηλεκτραρνητικότητα, Αρωματικότητα, Αγγλική γλώσσα, Αιθίνιο, Αιθανάλη, Αιθεναμίνη, Αμμωνία, Ανιλίνη, Αντίδραση συμπύκνωσης, Αντιδραστήριο, Ατμόσφαιρα (μονάδα), Βάση, Βιομηχανία, Άνθρακας, Ετεροκυκλικές ενώσεις, Ισομέρεια, 2,3-λουτιδίνη, 2,4-λουτιδίνη, 2,5-λουτιδίνη, 2,6-λουτιδίνη, 2-αιθυλοπυριδίνη, 2-μεθυλοπυριδίνη, 3,4-λουτιδίνη, 3,5-λουτιδίνη, 3-αιθυλοπυριδίνη, 3-μεθυλοπυριδίνη.

C6H7N

Ο μοριακός τύπος C6H7N, με μοριακή μάζα 93,12 amu) μπορεί να αναφέρεται σε ισομερείς αζωτούχες οργανικές ενώσεις με βαθμό ακορεστότητας 4, και πιο συγκεκριμένα (μεταξύ άλλων και) στα ακόλουθα ισομερή θέσης.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και C6H7N · Δείτε περισσότερα »

Κανονικές συνθήκες

Ο όρος κανονικές συνθήκες (Κ.Σ.), υπονοώντας συνήθως τις Κανονικές Συνθήκες Πίεσης και Θερμοκρασίας, δηλαδή κυριολεκτικά πρότυπες συνθήκες για τη θερμοκρασία και την πίεση (Standard conditions for Temperature and Pressure, STP) είναι σύνολο συνθηκών (αναφοράς) για πειραματικές μετρήσεις και θεσπίστηκε για να επιτρέεπει συγκρίσεις μεταξύ συνόλων τέτοιων δεδομένων.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Κανονικές συνθήκες · Δείτε περισσότερα »

Κατάλυση

Καταλύτης ονομάζεται μία χημική ουσία που αλλάζει τη ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης χωρίς όμως να μεταβάλλεται η ίδια.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Κατάλυση · Δείτε περισσότερα »

Κλίμακα Κελσίου

Θερμόμετρο διαβαθμισμένο στην κλίμακα Κελσίου, ενώ δείχνει θερμοκρασία -17 °C. Η κλίμακα Κελσίου είναι εμπειρική κλίμακα μέτρησης της θερμοκρασίας.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Κλίμακα Κελσίου · Δείτε περισσότερα »

Κοβάλτιο

Το χημικό στοιχείο Κοβάλτιο (Cobaltum) είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 27 και ατομικό βάρος 58,9332.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Κοβάλτιο · Δείτε περισσότερα »

Οργανική ένωση

Το μεθάνιο, η απλούστερη οργανική ένωση Οργανική ένωση (αγγλικά organic compound) ονομάζεται κάθε μέλος μιας μεγάλης κατηγορίας αερίων, υγρών και στερεών χημικών ενώσεων, που περιέχουν άνθρακα.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Οργανική ένωση · Δείτε περισσότερα »

Οξείδιο

Οξείδια, όπως το οξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ), Fe2O3, δημιουργούνται όταν το οξυγόνο ενώνεται με άλλα χημικά στοιχεία Οξείδια ονομάζονται οι ενώσεις των χημικών στοιχείων με το οξυγόνο.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Οξείδιο · Δείτε περισσότερα »

Οσμή

Μια οσμή (odour ή fragrance) προκαλείται από μία ή περισσότερες πτητικές χημικές ενώσεις, συνήθως σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση, που οι άνθρωποι ή άλλοι οργανισμοί καταλαβαίνουν από την αίσθηση της όσφρησης.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Οσμή · Δείτε περισσότερα »

Προπίνιο

Το προπίνιο ή μεθυλακετυλένιο (αγγλικά: propyne) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C3H4 και ημισυντακτικό τύπο CH3C≡CH.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Προπίνιο · Δείτε περισσότερα »

Πυριδίνη

Η πυριδίνη (αγγλικά pyridine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C5H5N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Πυριδίνη · Δείτε περισσότερα »

Σταθερά διάστασης οξέος

Μια σταθερά διάστασης οξέος, Ka, (γνωστή επίσης και ως σταθερά οξύτητας, ή σταθερά ιοντισμού οξέος) είναι μια ποσοτική μέτρηση της ισχύος ενός οξέος σε διάλυμα.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Σταθερά διάστασης οξέος · Δείτε περισσότερα »

Ταυτομέρεια

Η ταυτομέρεια είναι μια ειδική περίπτωση ισομέρειας, κατά την οποία το μόριο μιας χημικής ένωσης βρίσκεται σε δύο μορφές (ταυτομερείς μορφές ή ταυτομερή) που μετατρέπονται ταχύτατα η μία στην άλλη με μετακίνηση ενός ατόμου ή μιας χαρακτηριστικής ομάδας μεταξύ δύο θέσεων, και ταυτόχρονη ανταλλαγή της θέσης ενός διπλού και ενός γειτονικού απλού δεσμού.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Ταυτομέρεια · Δείτε περισσότερα »

Τολουόλιο

Το τολουόλιο (αγγλικά toluene) είναι αρωματική οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C7H8, αλλά συμβολίζεται συχνά συντομογραφικά ως PhMe ή ΦMe ή PhCH3.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Τολουόλιο · Δείτε περισσότερα »

Υδροκυάνιο

Το υδροκυάνιο είναι ανόργανη χημική ένωση, που περιέχει υδρογόνο, άνθρακα και άζωτο, με μοριακό τύπο HCN. Μερικές φορές αναφέρεται ως «πρωσικό οξύ», ενώ ενίοτε κατατάσσεται στις οργανικές ενώσεις.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Υδροκυάνιο · Δείτε περισσότερα »

Φάρμακο

Φάρμακο γενικά ονομάζεται κάθε χημική ουσία ικανή να επηρεάσει την λειτουργία του οργανισμού κάθε έμβιου όντος ή μικροοργανισμού όταν εισέλθει σε αυτόν.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Φάρμακο · Δείτε περισσότερα »

Φυματίωση

Η Φυματίωση, ΤΒ ή ΜTB (συντομογραφία για το βάκιλο tubercle) είναι μια κοινή και σε πολλές περιπτώσεις, θανατηφόρα, μολυσματική νόσος.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Φυματίωση · Δείτε περισσότερα »

Χημική ένωση

Το καθαρό νερό είναι ένα παράδειγμα χημικής ένωσης. μορίου νερού με μοντέλο ράβδων και σφαιρών. Xημική ένωση είναι κάθε χημική ουσία που αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) χημικά στοιχείαWhitten, Kenneth W.; Davis, Raymond E.; Peck, M. Larry (2000), General Chemistry (6th ed.), Fort Worth, TX: Saunders College Publishing/Harcourt College Publishers, p. 15, ISBN 978-0-03-072373-5, και που (επομένως) μπορεί να διαχωριστεί σε άλλες απλούστερες χημικές ουσίες μόνο με χημικές αντιδράσεις.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Χημική ένωση · Δείτε περισσότερα »

Χημική αντίδραση

χλωριούχου αμμωνίου Με τον όρο χημική αντίδραση ή χημικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται γενικά οποιαδήποτε διεργασία μετασχηματισμού μιας χημικής ουσίας σε άλλη.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Χημική αντίδραση · Δείτε περισσότερα »

Χημικός τύπος

ένυδρη μορφή του, με τύπο Al2(SO4)3•16H2O. βουτανίου. Άλλα είδη χημικών τύπων του βουτανίου είναι: α) '''εμπειρικός τύπος''':C2H5, β) '''μοριακός τύπος:''' C4H10, και γ) '''σύντομος συντακτικός τύπος: '''CH3CH2CH2CH3. Χημικός τύπος είναι τρόπος αναπαράστασης της αναλογίας των ατόμων ή και κάποιων επιπλέον πληροφοριών για τη μοριακή δομή μιας χημικής ουσίας, ορισμένων ειδών μιγμάτων χημικών ουσιών καθώς, ομάδων χημικών ουσιών (γενικός χημικός τύπος) ή και άλλου είδιους χημικών ειδών, όπως είναι τα ιόντα.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Χημικός τύπος · Δείτε περισσότερα »

Ηλεκτραρνητικότητα

Η ηλεκτραρνητικότητα (σύμβολα EN ή \chi\) ορίζεται ως το μέτρο της τάσης, την οποία έχει ένα άτομο, που συνδέεται με ομοιοπολικό δεσμό μ' ένα άλλο άτομο, να έλκει προς το μέρος του το κοινό ζεύγος των ηλεκτρονίων.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Ηλεκτραρνητικότητα · Δείτε περισσότερα »

Αρωματικότητα

Στη Χημεία με τον όρο αρωματικότητα ή αρωματικός χαρακτήρας προσδιορίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων, χημικής συμπεριφοράς, ειδικών ενώσεων που χαρακτηρίζονται αρωματικές ενώσεις και ειδικότερα στη χαμηλή τους δραστικότητα που οφείλεται στην ηλεκτρονική δομή των μορίων τους κατά το σχηματισμό δακτυλίου από άτομα άνθρακα.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Αρωματικότητα · Δείτε περισσότερα »

Αγγλική γλώσσα

Η αγγλική γλώσσα (αγγλικά: English, IPA) είναι γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και ειδικότερα του δυτικού γερμανικού υποκλάδου του γερμανικού κλάδου.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Αγγλική γλώσσα · Δείτε περισσότερα »

Αιθίνιο

Το αιθίνιο ή ακετυλένιο (αγγλικά ethyne) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C2H2 και ημισυντακτικό τύπο HC≡CH.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Αιθίνιο · Δείτε περισσότερα »

Αιθανάλη

H αιθανάλη ή ακεταλδεΰδη (αγγλικά: ethanal) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, οξυγόνο και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C2H4O, αν και συχνά γράφεται πιο αναλυτικά ως CH3CHO ή και (συντομογραφικά) MeCHO.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Αιθανάλη · Δείτε περισσότερα »

Αιθεναμίνη

Η αιθεναμίνη ή αμινοαιθένιο ή βινυλαμίνη ή ΜVΑ ή 1-αζαπροπένιο-2 είναι η χημική ένωση με σύντομο συντακτικό τύπο CH2.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Αιθεναμίνη · Δείτε περισσότερα »

Αμμωνία

Η αμμωνία (αγγλικά: ammonia) είναι ανόργανη δυαδική χημική ένωση που περιέχει άζωτο και υδρογόνο, με μοριακό τύπο NH3.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Αμμωνία · Δείτε περισσότερα »

Ανιλίνη

Η ανιλίνη είνα αρωματική οργανική ένωση με μοριακό τύπο C6H7N, αν και συχνά παριστάνεται, πιο αναλυτικά, με τους τύπους C6H5NH2 ή PhNH2.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Ανιλίνη · Δείτε περισσότερα »

Αντίδραση συμπύκνωσης

Στη Χημεία με τον όρο αντίδραση συμπύκνωσης, (condensation reaction), χαρακτηρίζεται ένας μηχανισμός - χημική αντίδραση κατά την οποία συνεπάγεται αφαίρεση νερού (αφυδάτωση), από δύο ή περισσότερα μικρά μόρια προκειμένου να σχηματισθεί μια μεγαλύτερη χημική ένωση.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Αντίδραση συμπύκνωσης · Δείτε περισσότερα »

Αντιδραστήριο

Ερμάρι με αντιδραστήρια σε χημικό εργαστήριο Αντιδραστήριο ή αντιδρών είναι ουσία ή ένωση που συμμετέχει σε χημική αντίδραση.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Αντιδραστήριο · Δείτε περισσότερα »

Ατμόσφαιρα (μονάδα)

Η (κανονική) ατμόσφαιρα (σύμβολο: atm, αγγλικά: atmosphere) είναι μονάδα μέτρησης πίεσης, ορισμένη στα 101.325 Pa (.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Ατμόσφαιρα (μονάδα) · Δείτε περισσότερα »

Βάση

Στη Χημεία, βάσεις είναι οι χημικές ενώσεις που αντιδρούν με οξέα, σχηματίζοντας άλατα.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Βάση · Δείτε περισσότερα »

Βιομηχανία

Κατανομή του ΑΕΠ ανά τομέα και εργατικό δυναμικό βάσει της απασχόλησης. Τα πράσινο, κόκκινο και μπλε συστατικά των χωρών αναλογούν στη γεωργία, τη βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. Η Βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών σε μεγάλη ποσότητα (μαζική παραγωγή).

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Βιομηχανία · Δείτε περισσότερα »

Άνθρακας

Ο άνθρακας (λατινικά: carbonium, αγγλικά: carbon), είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο C και ατομικό αριθμό 6.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Άνθρακας · Δείτε περισσότερα »

Ετεροκυκλικές ενώσεις

νουκλεϊκών οξέων Πυριδίνη, μια οργανική ετεροκυκλική ένωση Ετεροκυκλικές ονομάζονται οι κυκλικές χημικές ενώσεις των οποίων ο δακτύλιος περιέχει άτομα τουλάχιστον δύο διαφορετικών χημικών στοιχείων, σύμφωνα με τον ορισμό της IUPAC Σε αντιδιαστολή, οι κυκλικές χημικές ενώσεις των οποίων ο δακτύλιος περιέχει αποκλειστικά άτομα ενός και μόνο στοιχείου ονομάζονται ομοκυκλικές ή ισοκυκλικές.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Ετεροκυκλικές ενώσεις · Δείτε περισσότερα »

Ισομέρεια

Γενικά ο όρος ισομέρεια σημαίνει κατανομή σε ίσα μέρη.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και Ισομέρεια · Δείτε περισσότερα »

2,3-λουτιδίνη

Η 2,3-λουτιδίνη (αγγλικά 2,3-lutidine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C7H9N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και 2,3-λουτιδίνη · Δείτε περισσότερα »

2,4-λουτιδίνη

Η 2,4-λουτιδίνη (αγγλικά 2,4-lutidine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C7H9N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και 2,4-λουτιδίνη · Δείτε περισσότερα »

2,5-λουτιδίνη

Η 2,5-λουτιδίνη (αγγλικά 2,5-lutidine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C7H9N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και 2,5-λουτιδίνη · Δείτε περισσότερα »

2,6-λουτιδίνη

Η 2,6-λουτιδίνη (αγγλικά 2,6-lutidine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C7H9N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και 2,6-λουτιδίνη · Δείτε περισσότερα »

2-αιθυλοπυριδίνη

Η 2-αιθυλοπυριδίνη (αγγλικά 2-ethylpyridine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C7H9N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και 2-αιθυλοπυριδίνη · Δείτε περισσότερα »

2-μεθυλοπυριδίνη

Η 2-μεθυλοπυριδίνη ή 2-πικολίνη (αγγλικά 2-methylpyridine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C6H7N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και 2-μεθυλοπυριδίνη · Δείτε περισσότερα »

3,4-λουτιδίνη

Η 3,4-λουτιδίνη (αγγλικά 3,4-lutidine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C7H9N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και 3,4-λουτιδίνη · Δείτε περισσότερα »

3,5-λουτιδίνη

Η 3,5-λουτιδίνη (αγγλικά 3,5-lutidine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C7H9N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και 3,5-λουτιδίνη · Δείτε περισσότερα »

3-αιθυλοπυριδίνη

Η 3-αιθυλοπυριδίνη (αγγλικά 3-ethylpyridine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C7H9N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και 3-αιθυλοπυριδίνη · Δείτε περισσότερα »

3-μεθυλοπυριδίνη

Η 3-μεθυλοπυριδίνη ή 3-πικολίνη (αγγλικά 3-methylpyridine) είναι βασική ετεροκυκλική αρωματική (δηλαδή ετεροαρωματική) οργανική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο, με μοριακό τύπο C6H7N.

Νέος!!: 4-μεθυλοπυριδίνη και 3-μεθυλοπυριδίνη · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

4-πικολίνη.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »