Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

Μεθυλοπροπένιο

Δείκτης Μεθυλοπροπένιο

Το μεθυλοπροπένιο ή ισοβουτυλένιο ή γ-βουτυλένιο είναι ένα αλκένιο με σημαντική βιομηχανική σπουδαιότητα. Είναι ένα από τα τέσσερα (4) ισομερή βουτένια. Με βάση το χημκικό του τύπο (C4H8) είναι ισομερές θέσης με τις ακόλουθες τέσσερεις (4) ενώσεις.

8 συγγένειες: C4H8, Κυκλοβουτάνιο, Υγραέριο, Μεθυλοκυκλοπροπάνιο, Μεθυλοξιράνιο, Βουτένιο, 1-βουτένιο, 2-βουτένιο.

C4H8

O μοριακός τύπος C4H8, με μοριακή μάζα 56,11 amu (ακριβέστερη μοριακή μάζα 56,1063 ± 0,0038), αντιστοιχεί σε βαθμό ακορεστότητας 1, και είναι κοινός για τους ακόλουθους ισομερείς υδρογονάνθράκες.

Νέος!!: Μεθυλοπροπένιο και C4H8 · Δείτε περισσότερα »

Κυκλοβουτάνιο

Το κυκλοβουτάνιο (αγγλικά cyclobutane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με χημικό τύπο C4H8, αλλά συνήθως παριστάνεται με το γραμμικό του τύπο, που μοιάζει με ένα τετράγωνο (40 px). Πιο συγκεκριμένα, το κυκλοβουτάνιο είναι το δεύτερο απλούστερο κυκλοαλκάνιο, δηλαδή κορεσμένος υδρογονάνθρακας με ένα δακτύλιο. Το καθαρό κυκλοβουτάνιο, στις «συνηθισμένες συνθήκες», δηλαδή θερμοκρασία 25°C και υπό πίεση 1 atm, είναι άχρωμο αέριο, που είναι διαθέσιμο για υγροποίηση (και μόνο με συμπίεση, δηλαδή είναι ένα από τα υγραέρια). Παράγωγα του κυκλοβουτανίου με έναν τουλάχιστον τετραμελή ισοκυκλικό δακτύλιο ονομάζονται με το γενικό όρο «κυκλοβουτάνια». Το ίδιο το (μητρικό) κυκλοβουτάνιο δεν έχει εμπορική ή βιολογική σημασία, αλλά υπάρχουν σύνθετα παράγωγά του που είναι σημαντικά για τη βιολογία και για τη βιοτεχνολογία. Με βάση το χημικό τύπο του (C4H8) έχει τα ακόλουθα 4 ισομερές θέσης (τα ισομερή του συνολικά γίνονται πέντε (5), αν συνυπολογιστούν και τα γεωμετρικά).

Νέος!!: Μεθυλοπροπένιο και Κυκλοβουτάνιο · Δείτε περισσότερα »

Υγραέριο

thumb Ο όρος υγραέριο αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από μείγμα κάποιων από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες: προπάνιο, προπένιο (προπυλένιο), κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο (βουτυλένιο) και αιθάνιο.

Νέος!!: Μεθυλοπροπένιο και Υγραέριο · Δείτε περισσότερα »

Μεθυλοκυκλοπροπάνιο

Το μεθυλοκυκλοπροπάνιο (αγγλικά methylcyclopropane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με χημικό τύπο C4H8, αλλά συνήθως παριστάνεται με το γραμμικό του τύπο (40 px). Το καθαρό μεθυλοκυκλοπροπάνιο, στις στις «συνηθισμένες συνθήκες», δηλαδή θερμοκρασία 25°C και υπό πίεση 1 atm, είναι άχρωμο αέριο, που είναι διαθέσιμο για υγροποίηση (και μόνο με συμπίεση, δηλαδή είναι ένα από τα υγραέρια). Ανήκει στην ομόλογη σειρά των κυκλοαλκανίων, και πιο συγκεκριμένα στα κυκλοπροπάνια. Από τη μητρική του ένωση (κυκλοπροπάνιο) διαφέρει έχοντας μια μεθυλομάδα (CH3-) αντί για ένα άτομο υδρογόνου. Με βάση το χημικό τύπο του (C4H8) έχει τα ακόλουθα 4 ισομερή θέσης.

Νέος!!: Μεθυλοπροπένιο και Μεθυλοκυκλοπροπάνιο · Δείτε περισσότερα »

Μεθυλοξιράνιο

Το μεθυλοξιράνιο (αγγλικά methyloxirane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C3H6O, αν και συνήθως παριστάνεται με το γραμμικό τύπο του, 80x80εσ.

Νέος!!: Μεθυλοπροπένιο και Μεθυλοξιράνιο · Δείτε περισσότερα »

Βουτένιο

Με την ονομασία βουτένιο φέρονται τρεις (3) μονοακόρεστοι υδρογονάνθρακες της σειράς των αλκενίων γνωστοί και ως βουτυλένια.

Νέος!!: Μεθυλοπροπένιο και Βουτένιο · Δείτε περισσότερα »

1-βουτένιο

Το 1-βουτένιο είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με χημικό τύπο C4H8 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH.

Νέος!!: Μεθυλοπροπένιο και 1-βουτένιο · Δείτε περισσότερα »

2-βουτένιο

Τα 2-βουτένια (Ε-2-βουτένιο και Z-2-βουτένιο, αντίστοιχα) είναι δύο (2) γεωμετρικά ισομερείς οργανικές χημικές ενώσεις, που περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο, με μοριακό τύπο C4H8 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH.

Νέος!!: Μεθυλοπροπένιο και 2-βουτένιο · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

(CH3)2C=CH2, Me2C=CH2, Γ-βουτυλένιο, Ισοβουτυλένιο.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »