Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

(148209) 2000 CR105

Δείκτης (148209) 2000 CR105

(148209) 2000 CR105 Ανακάλυψη Ανακαλύφθηκε από Marc W. Buie στο Kitt Peak Ανακαλύφθηκε στις 6 Φεβρουαρίου2000 Χαρακτηριστικά τροχιάς Αφήλιο 393,49 AU Περιήλιο 44,037 AU Ημιάξονας τροχιάς 218,77 AU Εκκεντρότητα 0,799 Περίοδος περιφοράς 3236 χρόνια Συνοδική Περίοδος - ημέρες Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 1,63 km/s Κλίση 22,8° ως προς την Εκλειπτική Μήκος τουανερχόμενουσημείου128,32° Όρισμα τουπεριηλίου316,39° Φυσικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις 253 km Μάζα ~ 1,3×1019 kg Μέση πυκνότητα ~ 1,6 g/cm3 Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό 0,074? m/s2 Ταχύτητα Διαφυγής 0,119? km/s Λευκαύγεια 0,10 Φαινόμενο μέγεθος 23,9 Απόλυτη λαμπρότητα 6,1 Θερμοκρασία ελάχ.

26 συγγένειες: Κλίση τροχιάς, Ποσειδώνας (πλανήτης), Περίοδος περιφοράς, Περιήλιο, Σέντνα, Συνοδική Περίοδος, Ταχύτητα Διαφυγής, Φαινόμενο μέγεθος, Χιλιόγραμμο, Όρισμα του περιηλίου, Μάζα, Μήκος του ανερχόμενου σημείου, Έτος, Θερμοκρασία, Ημιάξονας τροχιάς, Αστρονομική μονάδα, Αφήλιο, Βαρύτητα, Βαθμός Κέλβιν, Εκκεντρότητα, Εκλειπτική, Επιτάχυνση, Ήλιος, Λευκαύγεια, 2000, 6 Φεβρουαρίου.

Κλίση τροχιάς

Η κλίση '''''i''''' (βαθύ πράσινο χρώμα) και άλλες τροχιακές παράμετροι. Με τον όρο κλίση γενικά στις θετικές επιστήμες χαρακτηρίζεται η γωνία ανάμεσα σε ένα επίπεδο αναφοράς και σε ένα άλλο επίπεδο ή άξονα.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Κλίση τροχιάς · Δείτε περισσότερα »

Ποσειδώνας (πλανήτης)

Ποσειδώνας ♆ Ο Πλανήτης Ποσειδώνας Ο πλανήτης Ποσειδώνας Ανακάλυψη Ανακαλύφθηκε από Ουρμπέν Λεβεριέ, Τζον Κουτς Άνταμς και Γιόχαν Γκότφριντ Γκάλε Ανακαλύφθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου1846 Χαρακτηριστικά τροχιάς Αφήλιο 4.553.946.490 km (30,44125206 AU) Περιήλιο 4.452.940.833 km (29,76607095 AU) Ημιάξονας τροχιάς 4.503.443.661 km (30,10366151 AU) Εκκεντρότητα 0,011214269 Περίοδος περιφοράς 60.190 ημέρες (164,79 χρόνια) Συνοδική Περίοδος 367,49 ημέρες Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 5,43 km/s Κλίση 1,767975° ως προς την Εκλειπτική 6,43° ως προς τον Ηλιακό ισημερινό (παράχθηκε με το) Μήκος τουανερχόμενουσημείου131,794310° Όρισμα τουπεριηλίου265,646853° Δορυφόροι 14 Φυσικά Χαρακτηριστικά Ισημερινή Ακτίνα 24.764 ± 15 km (3,883 γήινες) Πολική Ακτίνα 24.341 ± 30 km (3,829 γήινες) Πεπλάτυνση 0,0171 ± 0,0013 Επιφάνεια 7,6408 ×109 km2 (14,98 γήινες) Όγκος 6,254 ×1013 km3 (57,74 γήινες) Μάζα 1,0243 ×1026 kg Μέση πυκνότητα 1,638 g/cm3 Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό 11,15 m/s2 Ταχύτητα Διαφυγής 23,5 km/s Αστρονομική περίοδος περιστροφής 0,6713 ημέρες (16 h 6 min 36 s) Ταχύτητα περιστροφής στον Ισημερινό 2,68 km/s 9.660 km/h Κλίση άξονα 28,32° Ορθή αναφοράτουβόρειουπόλου19 h 57 min 20 s Απόκλιση 42,950° Λευκαύγεια 0,290 Φαινόμενο μέγεθος 8 ως 7,78 Θερμοκρασία ελάχ.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Ποσειδώνας (πλανήτης) · Δείτε περισσότερα »

Περίοδος περιφοράς

Η Περίοδος περιφοράς είναι ο χρόνος, πουαπαιτείται για ένα αντικείμενο, ώστε να πραγματοποιήσει μια πλήρη τροχιά γύρω από ένα άλλο αντικείμενο.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Περίοδος περιφοράς · Δείτε περισσότερα »

Περιήλιο

ηλιακού συστήματος. Το γαλανό χρώμα υποδηλώνει θέση βορείως και το ροζ νοτίως τουεκλειπτικού πλάνου. Οι πράσινες βούλες δείχνουν το περιήλιο τουκάθε πλανήτη, και οι κόκκινες το αφήλιο. Περιήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) τουΗλιακού Συστήματος πουβρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τον Ήλιο.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Περιήλιο · Δείτε περισσότερα »

Σέντνα

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 90377 Σέντνα.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Σέντνα · Δείτε περισσότερα »

Συνοδική Περίοδος

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΠερίοδος περιφοράς#Επισκόπηση των αστρονομικών περιόδων περιφοράς.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Συνοδική Περίοδος · Δείτε περισσότερα »

Ταχύτητα Διαφυγής

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΤαχύτητα διαφυγής.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Ταχύτητα Διαφυγής · Δείτε περισσότερα »

Φαινόμενο μέγεθος

Το φαινόμενο μέγεθος (m) είναι αριθμός πουκαθορίζει πόσο λαμπρό είναι ένα ουράνιο σώμα, όπως φαίνεται από τη Γη.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Φαινόμενο μέγεθος · Δείτε περισσότερα »

Χιλιόγραμμο

πρότυπουχιλιόγραμμουπουφυλάσσεται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στις Σέβρες της Γαλλίας. Το χιλιόγραμμο ή κιλό (συντομογραφία: χγρ., συμβολισμός στο Διεθνές Σύστημα: kg) είναι συμβατική μονάδα μέτρησης της μάζας.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Χιλιόγραμμο · Δείτε περισσότερα »

Όρισμα του περιηλίου

Διάγραμμα πουδείχνει τα στοιχεία μιας τροχιάς, μεταξύ άλλων και το όρισμα τουπεριηλίου'''''ω'''''. Το όρισμα τουπεριηλίου(συμβολιζόμενο διεθνώς με το πεζό ελληνικό γράμμα ω) είναι ένα από τα στοιχεία της τροχιάς ενός οποιουδήποτε σώματος πουπεριφέρεται γύρω από τον Ήλιο.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Όρισμα του περιηλίου · Δείτε περισσότερα »

Μάζα

Η μάζα είναι εγγενής ιδιότητα των φυσικών σωμάτων.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Μάζα · Δείτε περισσότερα »

Μήκος του ανερχόμενου σημείου

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΜήκος τουανερχόμενουσυνδέσμου.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Μήκος του ανερχόμενου σημείου · Δείτε περισσότερα »

Έτος

Το έτος είναι ο χρόνος μεταξύ δύο επαναλήψεων ενός γεγονότος σχετικού με την τροχιά της Γης ή γενικότερα ενός πλανήτη γύρω από τον ήλιο του.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Έτος · Δείτε περισσότερα »

Θερμοκρασία

απόλυτουμηδενός, δηλαδή σε κίνηση. Τμήμα από μόριο πρωτεΐνης, τουοποίουτα άτομα κινούνται θερμικά. Θερμοκρασία είναι το φυσικό μέγεθος πουμετρά τη μέση κινητική ενέργεια από μεταφορά,ταλάντωση ή περιστροφή των δομικών συστατικών (ατόμων,μορίων,ιόντων) της ύλης.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Θερμοκρασία · Δείτε περισσότερα »

Ημιάξονας τροχιάς

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ημιμεγάλος Άξονας.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Ημιάξονας τροχιάς · Δείτε περισσότερα »

Αστρονομική μονάδα

Η Αστρονομική Μονάδα (α.μ.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Αστρονομική μονάδα · Δείτε περισσότερα »

Αφήλιο

Αφήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) τουΗλιακού Συστήματος πουβρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Αφήλιο · Δείτε περισσότερα »

Βαρύτητα

Η δύναμη της βαρύτητας κρατά τους πλανήτες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. (Η εικόνα δεν βρίσκεται σε κλίμακα) Στη φυσική, βαρύτητα ονομάζεται η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να έλκουν και να έλκονται αμοιβαία με άλλα υλικά σώματα.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Βαρύτητα · Δείτε περισσότερα »

Βαθμός Κέλβιν

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κλίμακα Κέλβιν.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Βαθμός Κέλβιν · Δείτε περισσότερα »

Εκκεντρότητα

Όλοι οι τύποι των κωνικών τομών, κατά αύξουσα εκκεντρότητα. Η καμπυλότητα μειώνεται όσο η εκκεντρότητα αυξάνεται. Η εκκεντρότητα είναι ένα μέγεθος πουχαρακτηρίζει κάθε κωνική τομή και κατ' επέκταση, και την τροχιά ενός ουράνιουσώματος γύρω από ένα άλλο, καθώς όλες οι τροχιές σε πεδίο βαρύτητας είναι κωνικές τομές.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Εκκεντρότητα · Δείτε περισσότερα »

Εκλειπτική

Η Ουράνια σφαίρα, επίπεδα εκλειπτικής και ουράνιουισημερινού, ισημερίες, ηλιοστάσια, γωνία λόξωσης (ε) Η εκλειπτική είναι το μέσο επίπεδο πουδιαγράφει ο Ήλιος στην ουράνια σφαίρα, καθώς αυτός αλλάζει θέση στον ουρανό κατά τη διάρκεια ενός έτους, ή πιο σωστά το μέσο επίπεδο κίνησης της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Εκλειπτική · Δείτε περισσότερα »

Επιτάχυνση

Η επιτάχυνση είναι μία θεμελιώδης έννοια στη Φύση.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Επιτάχυνση · Δείτε περισσότερα »

Ήλιος

Ο Ήλιος είναι ο αστέρας τουηλιακού μας συστήματος και το λαμπρότερο σώμα τουουρανού.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Ήλιος · Δείτε περισσότερα »

Λευκαύγεια

Η λευκαύγεια είναι το μέτρο της ανακλαστικότητας μιας επιφάνειας ή ενός σώματος.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και Λευκαύγεια · Δείτε περισσότερα »

2000

Δεκαετία 1980 | Δεκαετία 1990 | Δεκαετία 2000 | Δεκαετία 2010 Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 2000 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και 2000 · Δείτε περισσότερα »

6 Φεβρουαρίου

5 Φεβρουαρίου| 6 Φεβρουαρίου| 7 Φεβρουαρίου---- Η 6η Φεβρουαρίουείναι η 37η ημέρα τουέτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Νέος!!: (148209) 2000 CR105 και 6 Φεβρουαρίου · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »