Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Ελεύθερος
Ταχύτερη από τον browser!
 

(55637) 2002 UX25

Δείκτης (55637) 2002 UX25

(55637) 2002 UX25 300px Ανακάλυψη, ανακτήθηκε 8 Νοεμβρίου2009 Ανακαλύφθηκε από Spacewatch Ανακαλύφθηκε στις 30 Οκτωβρίου2002 Χαρακτηριστικά τροχιάς Αφήλιο 49,103 AU Περιήλιο 36,685 AU Ημιάξονας τροχιάς 42,894 AU) Εκκεντρότητα 0,1447 Περίοδος περιφοράς 102.610 ± 29 ημέρες (280,9 χρόνια) Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 4,5 km/s Κλίση 19,41° ως προς την Εκλειπτική Μήκος τουανερχόμενουσημείου204,62° Όρισμα τουπεριηλίου275,80° Δορυφόροι 1 Φυσικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις 697 ±24 km Μάζα 1,25 ×1020 kg Μέση πυκνότητα 0,82 g/cm3 Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό 0,075 m/s2 Ταχύτητα διαφυγής 0,227 km/s Αστρονομική περίοδος περιστροφής 14,382 h Λευκαύγεια 0,107 ±0,0050,008 Φαινόμενο μέγεθος19,8 Απόλυτο μέγεθος 3,6 3,9 Θερμοκρασία ελάχ.μέσημεγ. ~ 43 K To (55637) 2002 UX25 είναι ένα μεγάλο αντικείμενο της ζώνης τουΚάιπερ, με διάμετρο 680 με 650, 22 Αυγούστου2008 χιλιόμετρα. Ανακαλύφθηκε τις 30 Οκτωβρίου2002. Έχει ένα δορυφόρο.

29 συγγένειες: Κλίση τροχιάς, Ώρα, Περίοδος περιφοράς, Περιήλιο, Σπέισγουοτς, Ταχύτητα διαφυγής, Φαινόμενο μέγεθος, Χιλιόγραμμο, Όρισμα του περιηλίου, Μάζα, Μήκος του ανερχόμενου σημείου, Έτος, Θερμοκρασία, Ημιάξονας τροχιάς, Αστρονομική μονάδα, Αφήλιο, Απόλυτο μέγεθος, Βαρύτητα, Βαθμός Κέλβιν, Δορυφόροι μικρών πλανητών, Εκκεντρότητα, Εκλειπτική, Επιτάχυνση, Λευκαύγεια, 2002, 2002 TX300, 2007, 22 Φεβρουαρίου, 30 Οκτωβρίου.

Κλίση τροχιάς

Η κλίση '''''i''''' (βαθύ πράσινο χρώμα) και άλλες τροχιακές παράμετροι. Με τον όρο κλίση γενικά στις θετικές επιστήμες χαρακτηρίζεται η γωνία ανάμεσα σε ένα επίπεδο αναφοράς και σε ένα άλλο επίπεδο ή άξονα.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Κλίση τροχιάς · Δείτε περισσότερα »

Ώρα

Ώρα είναι μονάδα χρόνουη οποία δεν ανήκει στο Διεθνές σύστημα μονάδων, αλλά αυτό αποδέχεται τη χρήση της.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Ώρα · Δείτε περισσότερα »

Περίοδος περιφοράς

Η Περίοδος περιφοράς είναι ο χρόνος, πουαπαιτείται για ένα αντικείμενο, ώστε να πραγματοποιήσει μια πλήρη τροχιά γύρω από ένα άλλο αντικείμενο.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Περίοδος περιφοράς · Δείτε περισσότερα »

Περιήλιο

ηλιακού συστήματος. Το γαλανό χρώμα υποδηλώνει θέση βορείως και το ροζ νοτίως τουεκλειπτικού πλάνου. Οι πράσινες βούλες δείχνουν το περιήλιο τουκάθε πλανήτη, και οι κόκκινες το αφήλιο. Περιήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) τουΗλιακού Συστήματος πουβρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τον Ήλιο.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Περιήλιο · Δείτε περισσότερα »

Σπέισγουοτς

Το Σπέισγουoτς (Spacewatch) είναι ένα πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα για την μελέτη των μικρών πλανητών, καθώς και των κομητών και των αστεροειδών.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Σπέισγουοτς · Δείτε περισσότερα »

Ταχύτητα διαφυγής

Ταχύτητα διαφυγής (αγγλικά: escape velocity) χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ταχύτητα πουυπερνικά ενάντια δράση.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Ταχύτητα διαφυγής · Δείτε περισσότερα »

Φαινόμενο μέγεθος

Το φαινόμενο μέγεθος (m) είναι αριθμός πουκαθορίζει πόσο λαμπρό είναι ένα ουράνιο σώμα, όπως φαίνεται από τη Γη.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Φαινόμενο μέγεθος · Δείτε περισσότερα »

Χιλιόγραμμο

πρότυπουχιλιόγραμμουπουφυλάσσεται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στις Σέβρες της Γαλλίας. Το χιλιόγραμμο ή κιλό (συντομογραφία: χγρ., συμβολισμός στο Διεθνές Σύστημα: kg) είναι συμβατική μονάδα μέτρησης της μάζας.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Χιλιόγραμμο · Δείτε περισσότερα »

Όρισμα του περιηλίου

Διάγραμμα πουδείχνει τα στοιχεία μιας τροχιάς, μεταξύ άλλων και το όρισμα τουπεριηλίου'''''ω'''''. Το όρισμα τουπεριηλίου(συμβολιζόμενο διεθνώς με το πεζό ελληνικό γράμμα ω) είναι ένα από τα στοιχεία της τροχιάς ενός οποιουδήποτε σώματος πουπεριφέρεται γύρω από τον Ήλιο.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Όρισμα του περιηλίου · Δείτε περισσότερα »

Μάζα

Η μάζα είναι εγγενής ιδιότητα των φυσικών σωμάτων.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Μάζα · Δείτε περισσότερα »

Μήκος του ανερχόμενου σημείου

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΜήκος τουανερχόμενουσυνδέσμου.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Μήκος του ανερχόμενου σημείου · Δείτε περισσότερα »

Έτος

Το έτος είναι ο χρόνος μεταξύ δύο επαναλήψεων ενός γεγονότος σχετικού με την τροχιά της Γης ή γενικότερα ενός πλανήτη γύρω από τον ήλιο του.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Έτος · Δείτε περισσότερα »

Θερμοκρασία

απόλυτουμηδενός, δηλαδή σε κίνηση. Τμήμα από μόριο πρωτεΐνης, τουοποίουτα άτομα κινούνται θερμικά. Θερμοκρασία είναι το φυσικό μέγεθος πουμετρά τη μέση κινητική ενέργεια από μεταφορά,ταλάντωση ή περιστροφή των δομικών συστατικών (ατόμων,μορίων,ιόντων) της ύλης.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Θερμοκρασία · Δείτε περισσότερα »

Ημιάξονας τροχιάς

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ημιμεγάλος Άξονας.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Ημιάξονας τροχιάς · Δείτε περισσότερα »

Αστρονομική μονάδα

Η Αστρονομική Μονάδα (α.μ.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Αστρονομική μονάδα · Δείτε περισσότερα »

Αφήλιο

Αφήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) τουΗλιακού Συστήματος πουβρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Αφήλιο · Δείτε περισσότερα »

Απόλυτο μέγεθος

Στην Αστρονομία, ως απόλυτο μέγεθος M ενός ουράνιουσώματος πουβρίσκεται έξω από το Ηλιακό Σύστημα ορίζεται το φαινόμενο μέγεθος m πουθα είχε το ουράνιο αυτό σώμα αν βρισκόταν σε απόσταση 10 parsec από τον επίγειο παρατηρητή και δεν υπήρχε καθόλουδιαστρική απορρόφηση.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Απόλυτο μέγεθος · Δείτε περισσότερα »

Βαρύτητα

Η δύναμη της βαρύτητας κρατά τους πλανήτες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. (Η εικόνα δεν βρίσκεται σε κλίμακα) Στη φυσική, βαρύτητα ονομάζεται η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να έλκουν και να έλκονται αμοιβαία με άλλα υλικά σώματα.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Βαρύτητα · Δείτε περισσότερα »

Βαθμός Κέλβιν

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κλίμακα Κέλβιν.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Βαθμός Κέλβιν · Δείτε περισσότερα »

Δορυφόροι μικρών πλανητών

Δάκτυλος φωτογραφημένοι το 1993 Ως δορυφόρος ενός πλανητοειδή (ή μικρού πλανήτη) (αγγλικά: minor planet moon) μπορεί να οριστεί ένας πλανητοειδής πουκινείται σε τροχιά γύρω από έναν άλλο, σαν να ήταν ο φυσικός τουδορυφόρος.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Δορυφόροι μικρών πλανητών · Δείτε περισσότερα »

Εκκεντρότητα

Όλοι οι τύποι των κωνικών τομών, κατά αύξουσα εκκεντρότητα. Η καμπυλότητα μειώνεται όσο η εκκεντρότητα αυξάνεται. Η εκκεντρότητα είναι ένα μέγεθος πουχαρακτηρίζει κάθε κωνική τομή και κατ' επέκταση, και την τροχιά ενός ουράνιουσώματος γύρω από ένα άλλο, καθώς όλες οι τροχιές σε πεδίο βαρύτητας είναι κωνικές τομές.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Εκκεντρότητα · Δείτε περισσότερα »

Εκλειπτική

Η Ουράνια σφαίρα, επίπεδα εκλειπτικής και ουράνιουισημερινού, ισημερίες, ηλιοστάσια, γωνία λόξωσης (ε) Η εκλειπτική είναι το μέσο επίπεδο πουδιαγράφει ο Ήλιος στην ουράνια σφαίρα, καθώς αυτός αλλάζει θέση στον ουρανό κατά τη διάρκεια ενός έτους, ή πιο σωστά το μέσο επίπεδο κίνησης της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Εκλειπτική · Δείτε περισσότερα »

Επιτάχυνση

Η επιτάχυνση είναι μία θεμελιώδης έννοια στη Φύση.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Επιτάχυνση · Δείτε περισσότερα »

Λευκαύγεια

Η λευκαύγεια είναι το μέτρο της ανακλαστικότητας μιας επιφάνειας ή ενός σώματος.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και Λευκαύγεια · Δείτε περισσότερα »

2002

Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 2002 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και 2002 · Δείτε περισσότερα »

2002 TX300

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (55636) 2002 TX300.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και 2002 TX300 · Δείτε περισσότερα »

2007

Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 2007 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο Το 2007 έχει κηρυχθεί Διεθνές Έτος των Πόλων και Διεθνές Έτος της Ηλιοφυσικής.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και 2007 · Δείτε περισσότερα »

22 Φεβρουαρίου

21 Φεβρουαρίου| 22 Φεβρουαρίου| 23 Φεβρουαρίου---- Η 22α Φεβρουαρίουείναι η 53η ημέρα τουέτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και 22 Φεβρουαρίου · Δείτε περισσότερα »

30 Οκτωβρίου

29 Οκτωβρίου| 30 Οκτωβρίου| 31 Οκτωβρίου---- Η 30ή Οκτωβρίουείναι η 303η ημέρα τουέτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο (304η σε δίσεκτα έτη).

Νέος!!: (55637) 2002 UX25 και 30 Οκτωβρίου · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »