Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Εγκαθιστώ
Ταχύτερη από τον browser!
 

(65407) 2002 RP120

Δείκτης (65407) 2002 RP120

(65407) 2002 RP120 Ανακάλυψη Ανακαλύφθηκε από LONEOS Ανακαλύφθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2002 Χαρακτηριστικά τροχιάς Αφήλιο 105,265 AU Περιήλιο 2,469 AU) Ημιάξονας τροχιάς 53,867 AU) Εκκεντρότητα 0,9542 Περίοδος περιφοράς 144.406 ημέρες (395,4 χρόνια) Κλίση 119,227° ως προς την Εκλειπτική Μήκος του ανερχόμενου σημείου 39,07° Όρισμα του περιηλίου 357,78° Φυσικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις 14,6 km Αστρονομική περίοδος περιστροφής 200 h Λευκαύγεια 0,098 Απόλυτο μέγεθος 12,113 Το (65407) 2002 RP120 είναι ένας δαμοκλοειδής αστεροειδής με διάμετρο περίπου 14,6 χιλιόμετρα. Το περιήλιό του βρίσκεται στην Κυρίως Ζώνη Αστεροειδών, ενώ το αφήλιό του στον διασκορπισμένο δίσκο, σε απόσταση 105,3 ΑΜ. Ανήκει σε μία ομάδα αστεροειδών με ανάδρομη τροχιά, και είναι το δεύτερο από τα δύο αριθμημένα μέλη αυτής της ομάδας (το άλλο είναι η 20461 Διόρετσα). Έχει γκριζωπό χρώμα (φάσμα BR.

18 συγγένειες: Κύρια ζώνη αστεροειδών, Κλίση τροχιάς, Ώρα, Περίοδος περιφοράς, Περιήλιο, Όρισμα του περιηλίου, Μήκος του ανερχόμενου συνδέσμου, Έτος, Ημιμεγάλος Άξονας, Αστρονομική μονάδα, Αφήλιο, Απόλυτο μέγεθος, Εκκεντρότητα, Εκλειπτική, Λευκαύγεια, 2002, 20461 Διόρετσα, 4 Σεπτεμβρίου.

Κύρια ζώνη αστεροειδών

Η κύρια ζώνη των αστεροειδών στο Ηλιακό σύστημα (με άσπρο χρώμα) μεταξύ των τροχιών Άρη και Δία Η Κύρια Ζώνη των Αστεροειδών είναι περιοχή ανάμεσα στις τροχιές του Άρη και του Δία στην οποία εντοπίζονται οι περισσότεροι αστεροειδείς του ηλιακού συστήματος.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Κύρια ζώνη αστεροειδών · Δείτε περισσότερα »

Κλίση τροχιάς

Με τον όρο κλίση γενικά στις θετικές επιστήμες χαρακτηρίζεται η γωνία ανάμεσα σε ένα επίπεδο αναφοράς και σε ένα άλλο επίπεδο ή άξονα.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Κλίση τροχιάς · Δείτε περισσότερα »

Ώρα

Ώρα είναι μονάδα μέτρησης χρόνου η οποία δεν ανήκει στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, αλλά η χρήση της γίνεται αποδεκτή από αυτό.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Ώρα · Δείτε περισσότερα »

Περίοδος περιφοράς

Η Περίοδος περιφοράς είναι ο χρόνος που απαιτείται για ένα αντικείμενο ώστε να πραγματοποιήσει μια πλήρη τροχιά γύρω από ένα άλλο αντικείμενο.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Περίοδος περιφοράς · Δείτε περισσότερα »

Περιήλιο

ηλιακού συστήματος. Το γαλανό χρώμα υποδηλώνει θέση βορείως και το ροζ νοτίως του εκλειπτικού πλάνου. Οι πράσινες βούλες δείχνουν το περιήλιο του κάθε πλανήτη, και οι κόκκινες το αφήλιο. Περιήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) του Ηλιακού Συστήματος που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τον Ήλιο.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Περιήλιο · Δείτε περισσότερα »

Όρισμα του περιηλίου

Διάγραμμα που δείχνει τα στοιχεία μιας τροχιάς, μεταξύ άλλων και το όρισμα του περιηλίου '''''ω'''''. Το όρισμα του περιηλίου (συμβολιζόμενο διεθνώς με το πεζό ελληνικό γράμμα ω) είναι ένα από τα στοιχεία της τροχιάς ενός οποιουδήποτε σώματος που περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Όρισμα του περιηλίου · Δείτε περισσότερα »

Μήκος του ανερχόμενου συνδέσμου

Το μήκος του ανερχόμενου συνδέσμου (συμβολιζόμενο διεθνώς με ☊ ή με το ελληνικό γράμμα Ω) είναι ένα από τα στοιχεία της τροχιάς ενός οποιουδήποτε σώματος που περιφέρεται γύρω από κάποιο κέντρο.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Μήκος του ανερχόμενου συνδέσμου · Δείτε περισσότερα »

Έτος

Το έτος είναι ο χρόνος μεταξύ δύο επαναλήψεων ενός γεγονότος σχετικού με την τροχιά της Γης ή γενικότερα ενός πλανήτη γύρω από τον ήλιο του.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Έτος · Δείτε περισσότερα »

Ημιμεγάλος Άξονας

Ημιμεγάλος άξονας ή μεγάλος ημιάξονας ονομάζεται το μέτρο του μήκους ίσο με το μισό μήκος του μεγάλου άξονα μιας έλλειψης.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Ημιμεγάλος Άξονας · Δείτε περισσότερα »

Αστρονομική μονάδα

Η Αστρονομική Μονάδα (α.μ.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Αστρονομική μονάδα · Δείτε περισσότερα »

Αφήλιο

Αφήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) του Ηλιακού Συστήματος που βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Αφήλιο · Δείτε περισσότερα »

Απόλυτο μέγεθος

Στην Αστρονομία, ως απόλυτο μέγεθος M ενός ουράνιου σώματος που βρίσκεται έξω από το Ηλιακό Σύστημα ορίζεται το φαινόμενο μέγεθος m που θα είχε το ουράνιο αυτό σώμα αν βρισκόταν σε απόσταση 10 parsec από τον επίγειο παρατηρητή και δεν υπήρχε καθόλου διαστρική απορρόφηση.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Απόλυτο μέγεθος · Δείτε περισσότερα »

Εκκεντρότητα

Όλοι οι τύποι των κωνικών τομών, κατά αύξουσα εκκεντρότητα. Η καμπυλότητα μειώνεται όσο η εκκεντρότητα αυξάνεται. Η εκκεντρότητα είναι ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει κάθε κωνική τομή και κατ' επέκταση, και την τροχιά ενός ουράνιου σώματος γύρω από ένα άλλο, καθώς όλες οι τροχιές σε πεδίο βαρύτητας είναι κωνικές τομές.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Εκκεντρότητα · Δείτε περισσότερα »

Εκλειπτική

Η Ουράνια σφαίρα, επίπεδα εκλειπτικής και ουράνιου ισημερινού, ισημερίες, ηλιοστάσια, γωνία λόξωσης (ε). Η εκλειπτική είναι η νοητή γραμμή που διαγράφει ο Ήλιος στην ουράνια σφαίρα, καθώς αυτός αλλάζει θέση στον ουρανό κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Εκλειπτική · Δείτε περισσότερα »

Λευκαύγεια

Η λευκαύγεια είναι το μέτρο της ανακλαστικότητας μιας επιφάνειας ή ενός σώματος.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και Λευκαύγεια · Δείτε περισσότερα »

2002

Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 2002 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και 2002 · Δείτε περισσότερα »

20461 Διόρετσα

20461 Διόρετσα Ανακάλυψη Ανακαλύφθηκε από Lincoln Laboratory Near Earth Asteroid Research Team Ανακαλύφθηκε στις 8 Ιουνίου 1999 Χαρακτηριστικά τροχιάς Αφήλιο 45,460 AU Περιήλιο 2,375 AU Ημιάξονας τροχιάς 23,918 AU Εκκεντρότητα 0,9007 Περίοδος περιφοράς 116,97 χρόνια Κλίση 160,434° ως προς την Εκλειπτική Μήκος του ανερχόμενου σημείου 268,722° Όρισμα του περιηλίου 72,474° Φυσικά Χαρακτηριστικά Διάμετρος 8 km Απόλυτο μέγεθος 13,8 Η 20461 Διόρετσα είναι ένας κένταυρος και Δαμοκλοειδής αστεροειδής που ανακαλύφθηκε το 1999 και ήταν αξιοσημείωτη για την ασυνήθιστη τροχιά της, η οποία είναι ιδιαίτερα εκκεντρική και οπισθοδρομική.

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και 20461 Διόρετσα · Δείτε περισσότερα »

4 Σεπτεμβρίου

3 Σεπτεμβρίου | 4 Σεπτεμβρίου | 5 Σεπτεμβρίου ---- H 4η Σεπτεμβρίου είναι η 247η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (248η σε δίσεκτα έτη).

Νέος!!: (65407) 2002 RP120 και 4 Σεπτεμβρίου · Δείτε περισσότερα »

Επαναπροσανατολίζει εδώ:

2002 RP120.

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »