Λογότυπο
Υνιονπαίδεια
Επικοινωνία
Αποκτήστε το στο Google Play
Νέος! Κατεβάστε Υνιονπαίδεια στο Android ™ σας!
Εγκαθιστώ
Ταχύτερη από τον browser!
 

ISO 639-2

Δείκτης ISO 639-2

ISO 639-2:1998 τριγράμματοι κωδικοί αναπαράστασης ονομάτων γλωσσών — Μέρος 2: Alpha-3 κωδικός Είκοσι δύο από τις γλώσσες έχουν κωδικούς τριγράμματους.

6 συγγένειες: Κατάλογος κωδικών ISO 639-2, Κατάλογος κωδικών ISO 639-3, ISO 15924, ISO 639, ISO 639-1, Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Κατάλογος κωδικών ISO 639-2

Το ISO 639 είναι ένας διεθνές πρότυπο πουκατατάσσει σε λίστα σύντομους κωδικούς για τα ονόματα των γλωσσών.

Νέος!!: ISO 639-2 και Κατάλογος κωδικών ISO 639-2 · Δείτε περισσότερα »

Κατάλογος κωδικών ISO 639-3

Κατηγορία:ISO 639.

Νέος!!: ISO 639-2 και Κατάλογος κωδικών ISO 639-3 · Δείτε περισσότερα »

ISO 15924

Το ISO 15924 είναι το διεθνές πρότυπο για την αναπαράσταση των ονομασιών των συστημάτων γραφής όπουη κωδικοποίηση κάθε συστήματος διαθέτει έναν κωδικό με τέσσερα γράμματα και έναν αριθμητικό κωδικό.

Νέος!!: ISO 639-2 και ISO 15924 · Δείτε περισσότερα »

ISO 639

Το ISO 639 είναι ένα από τα πολλά διεθνή στερεότυπα προτυποποίησης πουκαταλογογραφεί κωδικούς για ονόματα γλωσσών.

Νέος!!: ISO 639-2 και ISO 639 · Δείτε περισσότερα »

ISO 639-1

Το ISO 639-1 είναι το πρώτο τμήμα τουISO 639, διεθνούς στερεότυπουπροτυποποίησης της οικογένειας γλωσσικών κωδικών.

Νέος!!: ISO 639-2 και ISO 639-1 · Δείτε περισσότερα »

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου

Η Βιβλιοθήκη τουΚογκρέσουτων Ηνωμένων Πολιτειών θεωρείται η μεγαλύτερη και πλουσιότερη βιβλιοθήκη παγκοσμίως και είναι (de facto) Εθνική βιβλιοθήκη των ΗΠΑ.

Νέος!!: ISO 639-2 και Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου · Δείτε περισσότερα »

ΕξερχόμενοςΕισερχόμενος
Γεια σου! Είμαστε στο Facebook τώρα! »